Teksti suurus

Reavahe kõrgus

Kontrastsus

Muud valikud

Liitu uudiskirjaga

  Meremuuseumi keskkonnapõhimõtted

  28.11.2023 omistati  Paksule Margareetale tuntud rahvusvaheline ökomärgis Green Key, mis tunnustab muuseumi kestlikku tegutsemismudelit ning panust säästlikku turismikorraldusse ja keskkonnateadlikkuse kasvatamisse.   Green Key rahvusvaheliseks eestvedajaks on Foundation for Environmental Education. Eestis koordineerib märgist EAS – Enterprise Estonia turismiarenduskeskus koostöös Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskusega, SEI Tallinn. Kõrge taseme keskkonnahoius tagavad tegevuste dokumenteerimine, erapooletu auditeerimine ja paikvaatlused.

  Eesti Meremuuseumi kestliku arengu üldeesmärgid

  Meremuuseum peab lugu keskkonnast ja jätkusuutlikust kultuurikorraldusest. Soovime meie ühist ja ainukest elukeskkonda hoida samasuguse hoolega nagu säilitame merearheoloogilisi leide oma kogudes ning edendada keskkonnateadlikkust käsikäes merekultuuriga. Meremuuseumi pere tegutseb selle nimel, et

  • seista hea mere tervise eest. Lennusadama jahisadam kannab sinilipu kvaliteedimärki, mis näitab randade ja sadamate kestlikku arengut neljas kategoorias: veekvaliteedi, keskkonnajuhtimise, keskkonnahariduse ja -teabe ning turvalisuse osas;
  • väärtustada ajaloolisi hooneid neid kasutusele võttes ja külastajatele avades. Meie muuseumimajad Lennusadamas ja Paksus Margareetas on muinsuskaitsealused restaureeritud hooned, meie kontor paikneb samuti restaureeritud muinsuskaitsealuses hoones. Meremuuseumile kuuluvas ajaloolises püssirohuaidas tegutseb Kellerteater. Soovime restaureerida külastuskeskuseks Naissaarel paikneva muinsuskaitsealuse Patarei 10A ning Lennusadamas paikneva kasarmuhoone;
  • vähendada keskkonnamõju. Hoonete haldamisel ja hooldamisel lähtume põhimõttest, et need avaldaksid keskkonnale võimalikult väikest negatiivset mõju. Jälgime pidevalt vee- ja energiatarbimist eesmärgiga seda vähendada ning loodusressursse säästlikult kasutada. Lennusadamas kasutame unikaalset mereküttesüsteemi, mis ammutab sooja mereveest. Optimeerime energiatarbimist läbi tarkade automaatikalahenduste: Paksus Margareetas on kasutusel tehisintellektuaalne tarkvara R8. Kasutame puhastamisel kemikaalivabu lahendusi ning oleme paigaldanud territooriumile ohtlike jäätmete jäätmejaama;
  • vältida ja vähendada jäätmeteket. Väldime dokumentide printimist ning kasutame vaid korduvkasutatavaid nõusid. Sündmuskorralduses loobume ühekordsetest kaunistustest ning  ühekordse kasutusega reklaam- ja brändimaterjalidest. Peame lugu ringmajanduse põhimõtetest ning võimalusel parandame olemasolevat, taaskasutame materjale ja seadmeid või leiame järgmise kasutaja. Sorteerime prügi ning monitoorime jäätmete kogust, et leida viise jäätmetekke vähendamiseks.
  • suurendada iseenda ning sihtrühmade keskkonnateadlikkust. Korraldame töötajaskonnale regulaarselt koolitusi ja küsitlusi olulistel keskkonnahoiu teemadel. Muuseumi haridustegevus toetab keskkonnahoidlike hoiakute kujunemist noortes sihtrühmades. Muuseumi püsiväljapanekus, näitustel ning teemaüritustel käsitletakse muuhulgas inimtegevuse mõju merekeskkonnale.
  • olla keskkonnasäästlik toodete ja teenuste tarbija. Uute seadmete kasutuselevõtul tähtsustame nende eluiga ning säästlikkust. Panustame olemasolevate seadmete hooldamisse, et need töötaksid efektiivselt. Kaasame sündmuskorraldusse partnerid (ürituskorraldusagentuur, tehniline teostus, toitlustus), kelle energia- ja transpordilahendused on keskkonnasõbralikud. Pakume sündmustel ning kohvikus võimalust valida taimne menüü ning võimalusel kasutame toitlustuses kohalikku toorainet. Meremuuseumi meened on jätkusuutlikult toodetud ning toetavad keskkonnalähedast elustiili.
  • vähendada digitaalset jalajälge. Koristame regulaarselt digiprügi ning tühjendame korrapäraselt pilvehoidlat.
  • tegutseda süsteemselt ja laiendada keskkonnahoidlikku tegevust. Viime ellu iga-aastaselt koostatavat keskkonnahoiu tegevuskava ning avaldame muuseumi kommunikatsioonikanalites info teostatud toimingutest. Järgime Meremuuseumi keskkonnasõbraliku töötaja meelespead. Töötame välja jätkusuutliku näituskorralduse praktikat näituse „Kuulsad mereretked“ loomise käigus ja näitel.
  • kaasata kogukonda. Ehitame Naissaarel üles rohepõhimõtetel külastuskeskuse koostöös kohaliku kogukonnaga. Kaasame noort sihtrühma muuseumilahenduste loomisse. Korraldame Lennusadama piirkonnas prügikoristuspäevi, kuhu kaasame kohalikku elanikkonda. Alates 2019. aastast oleme korraldanud maikuu esimesel laupäeval “Teeme ära!” koristuspäeva, kaasates kohalikku kogukonda ning Meremuuseumi töötajaid.
  • hoida ja toetada töötajaid. Soodustame töötajate tööalast arengut ning pöörame suurt rõhku ohutule ja tervist säästvale töökeskkonnale. Jagame teadmisi nii vaimse kui füüsilise tervise hoidmiseks ja edendamiseks ning innustame töötajaid osalema liikumisüritustel. Meremuuseumile on omistatud pere- ja töötajasõbraliku organisatsiooni hõbetaseme märgis, mis näitab, et peame oluliseks töötajate heaolu ning loome võimalusi pere- ja tööelu ühitamiseks.
  • tagada igakülgne ligipääs muuseumisisule ning edendada kultuuri kättesaadavust. Lennusadama ja Paksu Margareeta ekspositsioonid pakuvad võrdseid elamuslikke lahendusi nii nägemis-, kuulmis- ja liikumisraskustega kui ka intellektipuudega külastajatele. Lennusadama näitustel on võimalus lugeda infot lihtsas keeles. Töötame selle nimel, et muuseumisisu nii füüsilises kui virtuaalses ruumis oleks kättesaadav kõigile.
  • toetada keskkonnasõbralikku muuseumikülastust. Lennusadamasse ja Paksu Margareetasse saab tulla ühistranspordiga ning mõlemas külastuskohas on olemas rattaparklad.

  Meie veebilehe kasutamise jätkamisega nõustute veebilehe põhifunktsioonide toimimiseks ja kasutaja eelistuste salvestamiseks vajalike küpsiste kasutamisega.

  Save preferences More info