Polaarviktoriin ja -ekspeditsioon õpilastele

Eesti Polaarklubi korraldab koostöös SA Eesti Polaarfondi, Meremuuseumi ja Tallinna geograafiaõpetajate aineühendusega 5. mail Lennusadamas kaasahaarava polaarviktoriini! Peaauhinnaks parimatele mälumänguritele on võimalus koos teadlastega põhjapolaarjoone taha Skandinaavia polaaraladele ekspeditsioonile sõita.

Alates 13. märtsist saab tutvuda polaarviktoriini eelvooru küsimustega Meremuuseumi kodulehel, 3-7. aprillil saab individuaalselt elektroonilist viktoriini täita ning 14. aprillil selguvad lõppvooru pääsenute nimed. Osalema on oodatud kõik Eestimaa 1519-aastased üldhariduskoolide või kutseõppeasutuste õpilased!

TUTVU EELVOORU ÕIGETE VASTUSTEGA!

Kahevoorulise viktoriini esimeses osas saab kasutada internetiallikaid ja trükiteavet, laiendamaks õpilaste silmaringi polaaralade kohta. Veebipõhine teadmistekontroll on valikvastustega ning küsimustega saab varem põhjalikult tutvuda. I vooru tulemusi hinnatakse õigete vastuste hulga järgi. Võrdse hulga õigete vastuste puhul lähtub žürii vajadusel avatud küsimusele antud vastuse asjakohasusest, sisust ja vormist.

TUTVU EELVOORU TULEMUSTEGA!

II vooru kutsutakse 20-30 noort ja see koosneb lühiesseest ning viktoriinist. Essee tuleb esitada nädal enne lõppvooru toimumist. Essee tõstab esile iseseisva arutluse võimet ja võimaldab osavõtjatel väljendada oma kujutelmi ja unistusi polaaraladest, ka enda motivatsiooni ekspeditsioonil osavõtmiseks ning võimalikku seost tulevikuga. II vooru tulemus koosneb võrdses osas a) viktoriini II vooru küsimustele antud õigete vastuste hulgast ning b) esitatud esseede teemakohasusest, sisust, vormist ja keelekasutusest.

Kõiki osavõtjaid, kes on I vooru küsimustega vaeva näinud, ootavad väiksemad auhinnad. II vooru osavõtjaid ootavad juba kaalukamad preemiad – Lennusadama priipääsmed, raamatud, üllatused ja kõige tublimaid polaarekspeditsioon põhjapolaarjoone taha juuli lõpus 2017!

Peaauhinnaks olev ekspeditsioon koosneb esmalt üldisest tutvumisest Kilpisjärvi piirkonna looduse ja seal toimuvate teadusuuringutega ning järveteaduslike välitööde praktilisest proovimisest kohalikul lähisarktilisel Saanajärvel. Kilpisjärvil majututakse Helsingi Ülikooli bioloogiajaamas, kust kaunis mägitundramaastikus matkatakse jalgsi lähisarktilise Saanajärve põhjakaldal asuvasse teadushütti. Saanajärvel osalevad õpilased põhilistes järveteaduslikes mõõtmistes ja omandavad esmase arusaamise lähisarktilise järve ökosüsteemi toimimisest. Kilpisjärvist toimub retk Põhja-Jäämere rannikule ja Norra polaarpealinna Tromsösse, kus tutvutakse polaarmuuseumi ja polaarbotaanikaaiaga. Teekonnal Helsingist Kilpisjärvile ja tagasi on võimalik külastada veel paljusid polaaralaseid vaatamisväärsusi.

  • alates 13.03 Viktoriini küsimustega tutvumine Meremuuseumi kodulehel
  • 03–07.04 Individuaalne küsimustele vastamine Meremuuseumi kodulehel
  • 14.04 Teavitus viktoriini II vooru pääsejatele ja essee teemade avalikustamine edasipääsenutele
  • 28.04 Esseede esitamise tähtaeg (essee motivatsioonikirja võtmes)
  • 05.05 12.00–18.00 viktoriini II voor Lennusadamas. Sisaldab ka lõunasööki. Tutvumine merepäästenäitusega “Mayday. Mayday. Mayday.”, võitjate väljakuulutamine, autasustamine.
  • Juuli lõpp/augusti algus 2017 – võitjate 9-päevane ekspeditsioon Skandinaavia polaaraladele, alguse ja lõpuga Tallinnas.

Lisaküsimuste korral saab ühendust võtta Polaarklubi sekretäri Katrin Savomägiga (ktrn1307@gmail.com, 506 9893), abistada saab ka polaaruurija Enn Kaup (enn.kaup@ttu.ee).

Polaarviktoriini info printimiseks!

Soovitatav kirjandus ja muud allikad!

Polaarlogod

Sündmused

Vaata kalendrit

Uudised

Polaarviktoriin_reklaam

Polaarviktoriini eelvoor osutus väga populaarseks!

Polaarviktoriini eelvoor on lõppenud ning tulemused kokku arvestatud. Eelvoor osutus Eesti koolinoorte seas väga populaarseks: elektroonilisest viktoriinist võttis osa 258 õpilast 46 koolist. Täname kõiki osalemast ning soovime õnne 36 lõppvooru pääsenule!

14. Aprill

binokkel 2

Aprilli museaal: Sergei Lepmetsa binokkel

Meie aprillikuu museaal on igati paslikult seotud merepääste teemaga. Meie meretehnika kogus oleva binokli kinkis 1928. aastal Ameerika president John Calvin Coolidge Balti Päästeseltsi puksiiri Meteor teisele mehaanikule Sergei Lepmetsale. Mille eest? Loe lähemalt!

03. Aprill

PMi kavand

EAS toetas Paksu Margareeta renoveerimist ning uue ekspositsiooni loomist

Eelmise aasta detsembris laekunud 34 taotleja seast valis EAS välja seitse kõige tugevama potentsiaaliga pereatraktsiooni, mis kokku plaanivad luua Eestis 100 uut töökohta ja meelitada Eestit aastaringselt külastama täiendavalt 270 000 välisturisti. Toetuse saab ka Paks Margareeta.

17. Märts

Vanemad uudised
Sulge kaart

Kontakt

+372 6411 408
info@meremuuseum.ee
Pikk 70, Tallinn

Lennusadam 10.00–18.00 (T–P)

Paks Margareeta 10.00–18.00 (T-P)

Vaata kaarti