Viikingiaja aarded Eestist

vae

1.-12. klassile
Kestus: 60 min (1.-6. klass), 90 min (7.-12 klass) + muuseumikülastus

Ülesehitus: Eestist on leitud erakordselt palju aardeid ja muid arheoloogilisi leide, mis pärinevad 9.-11. sajandist ehk nn viikingiajast. Mida need mündid, luukillud ja mõõkade käepidemed meile jutustavad? Kellele need asjad kuulusid ja miks nad maa sisse sattusid? Kelle ja millega tehti kaupa, et hinnalisi hõbeaardeid maapõuest nagu seeni pärast vihma välja tuleb? Millist elu elati ja kuidas käituti lahkunutega?

7.-12. klassi õpilastega tutvutakse põhjalikult näitusega „viikingiaja aarded Eestist“ ning arutletakse üheskoos, millist teadmist erinevad leiud meile annavad ning miks on oluline hobiarheoloogide ja muinsuskaitse tihe koostöö. Lisaks tehakse praktilisi ülesandeid, et määrata mündiaarete võimalikku vermimisaega, võrreldakse erinevaid leiukomplekse ning kinnistatakse olulisemaid uusi mõisteid.

Lasteaia ja 1.-3. klassi õpilastega toimub eakohane ekskursioon siil Õnneleiu radadel, kus ajastutruult kostümeeritud läbiviija jutustab viikingiaegsest elust ja arheoloogide tööst. 4.-6. klassi õpilased viivad pärast lühikest näituse tutvustust läbi väljakaevamise ja uurivad viikingiaegset leidu krimireportaaži kirjutamise kaudu; osa grupist kehastub arheoloogideks, teised ajakirjanikeks.

Õpitulemused:

 • Õpilane selgitab, mis on viikingiaeg!
 1. Keda nimetatakse viikingiteks?
 2. Mis toimus Euroopas enne 9. sajandit?
 3. Mis on kultuurikontaktid ja milliseid kultuurikontakte teiste rahvastega leiame viikingiajast?
 4. Millised leiud tõendavad, et eesti aladel elanud inimesed suhtlesid araablaste, skandinaavlaste jt. rahvastega?
 • Õpilane toob näiteid leidudest ja leiukompleksidest, mis on pärit viikingiajast ning võrdleb erinevaid leiukomplekse!
 1. Mida saab ja mida ei saa järeldada leiust?
 2. Kust üldse otsida leide? Mille järgi ära tunda iidne asustuskoht?
 3. Mis on leiukompleks? Miks on oluline tõlgendada leidu kontekstis ja väga detailselt dateerida väljakaevamistel leiukihid?
 4. Mida räägivad esemed nende omanikest? Mida räägiksid meie esemed meist?
 5. Milline matusekombestik valitses viikingiajal ning enne ja pärast seda? Kuidas erinevad leiud erinevat tüüpi matustest?
 6. Milline on arheoloogi töö?
 • Õpilane selgitab, mis lõi aluse kaubandusele Eesti aladel!
 1. Kuidas toodeti soorauast kasutuskõlbulikku metalli?
 2. Milliste eksperimentaalarheoloogia meetoditega saab uurida rauatootmist?
 3. Miks aardeid peideti? Miks on mõned piirkonnad väga tihedad leidude poolest?
 4. Mis on aare ning mis vahet on ohverdatud ja peidetud aaretel?
 5. Kuidas saab müntide abil leide dateerida?
 6. Mis on kaalurahandus?

Ühisosad õppekavaga:

 • Ametid ja elukutsed erinevates ühiskondades, tehnikad arheoloogi töös
 • Aineliste ajalooallikate tõlgendamine, meetodid ja tehnoloogiad ajalooteaduses
 • Dateerimine müntide näitel, erinevad ajaarvamissüsteemid (AD, Anno Hegirae)
 • Ajalooliste asumite uurimine kaardil, viikingiaegsed leiukohad.
 • Eesti alade matmiskombed muinasaja lõpul
 • Erinevat tüüpi ajalooallikad; artefaktid ja ökofaktid, mille abil uuritakse ajalugu
 • Kultuuripärandi väärtustamine, leidudest teatamine jmt (kodanikualgatus ja ettevõtlikus)
 • Läänemere regiooni ja Ida-Euroopa kaardi lugemine, poliitilise kaardi võrdlus tänapäevaga.

Programmiga käib kaasas ka järeltegevuste materjal, millega õpetaja saab muuseumis õpitut kinnistada. Järeltegevuste materjal sisaldab ülesandeid TPQ määramisest, sooraua tootmise keemilist selgitust, kaardiülessannet ning tekstianalüüsi.

Sündmused

Vaata kalendrit

Uudised

Vetemaa

Paksu Margareeta sisearhitektuurse lahenduse ideekonkursi võitis ideekavand “Vetemaa”

13.09 selgus Paksu Margareeta ruumide ja ekspositsiooni sisearhitektuurse lahenduse ideekonkursi võitja. Žürii hindas konkursi võidutööks ideekavandi märksõnaga „Vetemaa“, mille autorid on Helen Oja, Raul Kalvo ja Artur Stashkevitsh (Inphysica Technology OÜ). Ideekonkursi teise koha vääriliseks tunnistas žürii ideekavandi „Räim tomatis“, mille autorid on Krista Lepland, Karin Paulus, Kärt Loopalu ja Krista Thomson (Laika, Belka, Strelka OÜ ja Superellips […]

14. September

Ideekonkurssi “Paksu Margareeta ruumide ja ekspositsiooni sisearhitektuurne lahendus” võidutöö teatavaks tegemine ja nimekaartide avamine.

„Täna, 8.septembril, kell 10:00 kogunes Lennusadamas ideekonkurssi “Paksu Margareeta ruumide ja ekspositsiooni sisearhitektuurne lahendus” žürii. Konkurssile laekus kokku viis võistlustööd, mille vahel selgitas žürii välja võitja. Võidutöö teatavaks tegemine ning kavandite märgusõnadele vastavate nimekaadiümbrike avamine ja kavandite autorite avalikustamine leiab aset kolmapäeval, 13.septembril, algusega kell 10:30 Paksus Margareetas, aadressil Pikk 70, Tallinnas.“

08. September

Septembri museaal: Nargeni vrakilt leitud süstal

2015. aastal avastati Naissaare lähedalt ilmselt 16. sajandist pärinev laevavrakk, millelt õnnestus pinnale tuua üle 50 eseme. Mitmesuguste üsnagi tavaliste ja mõnegi väga kummalise leiu hulgas oli ka metallist valmistatud jämeda nõelaga süstal.
Väikesel kaubalaeval transporditud väärtusliku saadetise teekonna katkestas mereõnnetus Naissaare lähedal, mis lisaks laeva detailidele jättis merepõhja ka uurimismaterjali nii keraamikauurijatele kui meditsiiniajaloolastele.

07. September

Vanemad uudised
Sulge kaart

Kontakt

+372 6411 408
info@meremuuseum.ee
Pikk 70, Tallinn

Lennusadam 10.00–19.00 (E–P)

Paks Margareeta 10.00–19.00 (E-P)

Vaata kaarti