Teksti suurus

Reavahe kõrgus

Kontrastsus

Muud valikud

Uudiskirja ikoon
Liitu uudiskirjaga

  Viimased valged laigud kaardil

  • Paksus Margareetas  
  • 7.-12. klass 
  • Kestus kuni 90 min 

  Muuseumitunni eesmärk on anda kaardilugemise põhioskused ja tutvustada polaaralade geograafiat 19. sajandi ja 20. sajandi alguse kuulsate balti-saksa päritolu maadeavastajate retkede kaudu. Muuseumitunnis tutvuvad õpilased kaardiprojektsioonide ja moonutustega, võrdlevad ajaloolisi kaarte, sh reaalseid ajaloolisi kaarte Eesti Meremuuseumi kogudest, kasutavad maadeavastusi tutvustavaid digilahendusi Paksus Margareetas ning arutlevad pikkade merereiside ohtude üle. Õpilased täiendavad rühmades ajalooliste ekspeditsioonide kaarte – määravad kaardil objekti koordinaate, otsivad koordinaatide järgi objekti, täiendavad legendi, illustreerivad kaarti, mõõdavad vahemaid kasutades mõõtkava jms. Muuseumitund täiendab suurepäraselt 7. klassi ajaloo ja geograafia teemasid, kuid seikluslikud ja silmaringi avardavad tegevused sobivad ka vanemate klasside õpilastele.  

  Riiklike õppekavadega kooskõlalised õpiväljundid 

  7.-9. klassi õpilane: 

  • kasutab trüki- ja arvutikaarte ning teisi allikaid, et leida infot kindla piirkonna kohta 
   • määrab suundi kaardil kaardivõrgu järgi;  
   • mõõdab vahemaid kaardil erinevalt esitatud mõõtkava kasutades;  
   • määrab etteantud koha geograafilised koordinaadid ja leiab koordinaatide järgi asukoha;  
   • määrab ajavööndite järgi kellaaja erinevuse maakera eri kohtades;  
  • Võrdleb erinevatel ajastutel koostatud kaarte polaaralade kohta 
   • Kasutab mõisteid leppemärgid, mõõtkava, suure ja väiksemõõtkavaline kaart, geograafiline laius, greograafiline pikkus, koordinaadid, kaardivõrk jms.  
  • Tunneb Eestist pärit balti-saksa maadeavastajaid ning kirjeldab nende olulisemaid ekspeditsioone 
   • Oskab nimetada Maa piirkondi, mis kaardistati hilis-uusajal ja olid nö viimased valged laigud kaardil; 
   • Võrdleb varauusaegseid Euroopast välja siirdunud avastusretki (nt Kolumbus) hilisemate maadeavastustega; 
   • Analüüsib, miks just polaaralad ja kõrgmäestikud on piirkonnad, mis kaardistati kõige hiljem. 

  Hind:

  III kooliaste ja gümnaasium 6 €/õpilane

  Broneeri muuseumitund