Teksti suurus

Reavahe kõrgus

Kontrastsus

Muud valikud

Liitu uudiskirjaga

  Jõulud merel

  • Paksus Margareetas  
  • lasteaia viimane rühm, 1.-6. klass
  • kestus kuni 60 minutit
  • tundi saab broneerida vahemikuks 1.11. – 7.1.2024

  Muuseumitunni eesmärk on tutvustada õpilastele jõulutraditsioone ja viise, kuidas peeti jõule merel seilates. Õpilased võrdlevad ja analüüsivad tähistamise võimalusi maismaal ja merel ning õpivad väärtustama erinevaid traditsioone.

  TUNNI SISU:

  Loome jõululõhnade ja -kaunistustega erilise pühademeeleolu keskaegses Paksu Margareeta tornis ning tutvume vanaaegsete jõulukommetega. Arutleme edasi ja leiame vastuseid küsimustele: kas jõule peeti ka merereisil olles? Millised on olnud jõulutraditsioonid eri aegadel erinevatel laevadel? Kas ka meremeeste jõululaual oli verivorst ja hapukapsas? Kust leiti kuusepuu ja millest meisterdati jõuluehted kaugel merel?

  Programmi jooksul saame teada, kuidas on jõule tähistanud nii Eesti kui muude maade meremehed oma kaugetel laevareisidel. Valmistame ja ehime koos ühe isevärki kuusepuu. Lisaks meisterdame jõuluehte koju kaasa, mängime mänge ja pühitseme jõule meie imekauni kuusepuu juures.

  ÕPIVÄLJUNDID:

  Õpilane oskab välja tuua põhjuseid, miks ja kuidas on läbi aegade jõule tähistatud.

  Õpilane oskab võrrelda meremeeste jõulukombeid maismaal peetavate ning enda pere jõulukommetega.

  Õpilane analüüsib ja oskab leida lahendusi, kuidas merekeskkonnas asendada maismaalt tuntud jõulutegevusi või -objekte.

  Õpilane väärtustab erinevaid jõulutraditsioone.

  Õpilane kasutab tegevustes loovust ja teeb koostööd kaaslastega.

  ÜHISOSA ÕPPEKAVAGA:

  I kooliaste

  Õpilane suudab mõista tekstides sisalduvat teavet; oskab sihipäraselt vaadelda, erinevusi ja sarnasusi märgata ning kirjeldada; oskab ilu märgata ja hinnata; hindab loovust ning tunneb rõõmu liikumisest, loovast eneseväljendusest ja tegevusest; omab ettekujutust kultuuride mitmekesisusest ja kultuuriga määratud elupraktikate eripärast ning väärtustab omakultuuri ja kultuurilist mitmekesisust.

  II kooliaste

  Õpilane oskab oma arvamust väljendada, põhjendada ja kaitsta; oskab mõtestatult kuulata ja lugeda eakohaseid tekste; oskab leida vastuseid oma küsimustele; oskab teha vahet faktil ja arvamusel; väärtustab kunstiloomingut ning suudab end kunstivahendite abil väljendada; omab ettekujutust kultuuride mitmekesisusest ja kultuuriga määratud elupraktikate eripärast ning väärtustab omakultuuri ja kultuurilist mitmekesisust.

  Hind: 

  lasteaia lapsed 6 €/laps 

  I, II kooliaste 10 €/õpilane 

  Broneeri muuseumitund 

  Meie veebilehe kasutamise jätkamisega nõustute veebilehe põhifunktsioonide toimimiseks ja kasutaja eelistuste salvestamiseks vajalike küpsiste kasutamisega.

  Save preferences More info