Textstorlek

Radavstånd

Kontrast

Andra alternativ

Utvecklingsprojekt

Konceptionen till besökscentret och museet Tjocka Margareta (Paks Margareeta) inspirerades av fyndet av vraket av den medeltida koggen år 2015 i Kadriorg, Tallinn.

Projektets tidslinje:

 • 2016 börjar Estniska Sjöfartsmuseets kuratorer driva nödvändig forskning för att sammanställa den nya utställningen.
 • Sommaren 2016 utlyses arkitekttävling för en ny lösning av byggnadskomplexet. Arkitektbyrån KOKO Arhitektid vinner tävlingen med arbetet ”Laine” (”Våg”).
 • 2017 vinner Inphysica Technology arkitekttävlingen för inredningsdesign med arbetet ”Vetemaa”.
 • Hösten 2017 börjar vinnaren av upphandlingen, Platvorm OÜ, med att skapa digitala lösningar för utställningen.
 • Den 31 januari 2018 stängs utställningen som varit öppen sedan april 1981. Flyttet börjar.
 • I maj 2018 beslutar Enterprise Estonia (Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, EAS) att stödja projektet „Bearbetning av museikomplexet Tjocka Margareta till ett modernt besökscentrum för familjer“ („Paksu Margareeta hoonetekompleksi arendamine kaasaegseks perekeskseks muuseum-külastuskeksuseks“) med 2,07 miljoner euro från åtgärden “Stödjandet av internationella familjeturismens attraktioner”.
 • I maj 2018 börjar Polaar OÜ att ge grafisk identitet till hela utställningen.
 • I juni 2018 sluter man byggavtal med ledande partner i bygget, Acres OÜ.
 • Hösten 2018 hittar man en fragment av den medeltida stadsmuren under Tjocka Margaretas torn samt fragment av muren och kanalen under museigården. Detta hjälper historiker att precisera historieskrivningen om den medeltida stadsfortifikationen. För att ställa ut fynden, inför man förändringar i projektet.
 • Den 16 oktober 2018 placerar man tidskapseln i koggens sal som betecknar projektet. I december 2018 när man förstärker grundpelarna till kanontornet hittar man en tidskapsel från 1979 under dem. Den har lagts där under byggandet av det Estniska Sjöfartsmuseet. Kapseln läggs tillbaka i grundpelaren.
 • I början av vintern 2018 tornar betongkonstruktion upp i museigården i väntan på stjärnföremålet – koggen. Besökscentret-museet planeras att öppnas i slutet av 2019.

Efter återinvigningen av museet kommer Stora Strandporten och Tjocka Margaretas kanontorn i sin helhet vara tillgängliga för besökare. Den nya utställningen ställer familjer och upplevelser i centrum och leder besökaren in i en spännande värld av sjöfartshandel och båtbygge. Historien som får sin början i det medeltida Tallinn lyfter fram Estlands betydelse som en sjöfartsstat och havets betydelse för Estland. Havskulturen här har varit stadig och formar vår identitet ännu idag. Vid sidan om vraket av den medeltida koggen kommer också fartygsmodeller att finnas på utställningen. Det låter oss ta in hela flottor i utställningssalen tillsammans med historier om deras skiftande förflutna. Föremål och historier på utställningen stöds av moderna smarta teknologiska lösningar som presenterar informationen i mer lekfull form.

Med detta projekt ges lika möjligheter också för besökare med funktionsnedsättning så att också de kan uppleva den medeltida stadsfortifikationskomplexet och Estlands sjöfartshistoria. För första gången i Estland förändras tillgängligheten så grundligt och komplext: den medeltida byggnaden ombyggs maximalt, den blir upp till 90% tillgänglig för rullstolsburna personer, hissen installeras, också induktionsslinga installeras som är kopplad till ljudförstärkning, ledlinjer för synskadade personer, taktila kopior av valda fartygsmodeller osv. Ökning av tillgängligeten stöds av Stiftelsen Kodanikuühiskonna Sihtkapital och EV100. Närmare information.

Utvecklingsprojektets faktablad (.pdf)

Namnet på projektet samfinansierat av Europeiska regionala utvecklingsfonden: Utveckling av byggnadskomplexet av Tjocka Margareta till ett modernt familjeorienterat museum-besökscenter.

Kort beskrivning över projektet: Till följd av projektet öppnas Tjocka Margareta som ett modernt familjeorienterat museum-besökscenter som berikar Estlands turismlandskap och ger utländska turister som reser med familjen extra motivering för att besöka Tallinn. Den verkliga potentialen av byggnadskomplexet av Tjocka Margareta (ett av de mest unika objekten i den världsarvslistade Gamla staden av Tallinn) som ett viktigt landmärke lyfts tydligt fram i stadsbilden och man bygger upp en upplevelserik utställning som erbjuder familjer gemensam upptäckarglädje och berättar historier från sjöfartshistorien.

Mål och resultat: Projektets främsta mål är att ge familjer en besöksupplevelse som bjuder in dem att tillsammans upptäcka den spännande världen av sjöfart och skeppsbyggnad för att göra Tallinn mer attraktiv för familjeturism och förlänga vistelsen i Tallinn för besökare som reser med familjen.

Bidragsbelopp: 2 070 209,47 euro