Textstorlek

Radavstånd

Kontrast

Andra alternativ

Utvecklingsprojekt

Utmärkelser till museet-besökscentret Tjocka Margareta:

2022 – The Estonian Tourism and Travel Association: Best Tourism Establishment of the Year 2021

2021 – European Museum Academy: III place in the Luigi Micheletti Award category, the category of best practices in museums

2021 – The pan-European competition European Design Awards: III place for interactive solutions

2020 – The pan-European competition Heritage in Motion: an award for digital solutions in the best achievement category

2020 – The Destination of Sustainable Cultural Tourism Awards: II place in the Maritime, Coastal and Aquatic Heritage category

2021 – The Cultural Endowment of Estonia’s endowment of folk culture: museums’ prize of the year

2020 – The Estonian Museums’ annual awards: best permanent exhibition ‘Towering Tales of the Sea’, museum developer

2020 – The creativity and design award Kuldmuna: for the graphic design (Polaar Studio) and for the digital solutions (Platvorm) of the Fat Margaret Tower’s exposition

2020 – Tallinn Enterprise Board: Tourism Action of the Year

2020 – Estonian Association of the Blind: Action of the Year

2020 – Estonian Association of Architectural and Consulting Engineering Companies: Construction Project of the Year

Projektets tidslinje:

 • Konceptionen till besökscentret och museet Tjocka Margareta (Paks Margareeta) inspirerades av fyndet av vraket av den medeltida koggen år 2015 i Kadriorg, Tallinn.
 • 2016 börjar Estniska Sjöfartsmuseets kuratorer driva nödvändig forskning för att sammanställa den nya utställningen.
 • Sommaren 2016 utlyses arkitekttävling för en ny lösning av byggnadskomplexet. Arkitektbyrån KOKO Arhitektid vinner tävlingen med arbetet ”Laine” (”Våg”).
 • 2017 vinner Inphysica Technology arkitekttävlingen för inredningsdesign med arbetet ”Vetemaa”.
 • Hösten 2017 börjar vinnaren av upphandlingen, Platvorm OÜ, med att skapa digitala lösningar för utställningen.
 • Den 31 januari 2018 stängs utställningen som varit öppen sedan april 1981. Flyttet börjar.
 • I maj 2018 beslutar Enterprise Estonia (Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, EAS) att stödja projektet „Bearbetning av museikomplexet Tjocka Margareta till ett modernt besökscentrum för familjer“ („Paksu Margareeta hoonetekompleksi arendamine kaasaegseks perekeskseks muuseum-külastuskeksuseks“) med 2,07 miljoner euro från åtgärden “Stödjandet av internationella familjeturismens attraktioner”.
 • I maj 2018 börjar Polaar OÜ att ge grafisk identitet till hela utställningen.
 • I juni 2018 sluter man byggavtal med ledande partner i bygget, Acres OÜ.
 • Hösten 2018 hittar man en fragment av den medeltida stadsmuren under Tjocka Margaretas torn samt fragment av muren och kanalen under museigården. Detta hjälper historiker att precisera historieskrivningen om den medeltida stadsfortifikationen. För att ställa ut fynden, inför man förändringar i projektet.
 • Den 16 oktober 2018 placerar man tidskapseln i koggens sal som betecknar projektet. I december 2018 när man förstärker grundpelarna till kanontornet hittar man en tidskapsel från 1979 under dem. Den har lagts där under byggandet av det Estniska Sjöfartsmuseet. Kapseln läggs tillbaka i grundpelaren.
 • I början av vintern 2018 tornar betongkonstruktion upp i museigården i väntan på stjärnföremålet – koggen. I april lyckades vi, till följd av en tvådagars logistikoperation, att transportera vraket av koggen från båthallen i Flyghamnen till utkanten av gamla stan, där den över 26 ton tunga lasten lyftes på sin nya plats över stadsmuren.
 • I maj 2019 blev taklaget för koggesalen färdigbyggt.
 • Den 27 augusti 2019 monterades en hiss i kanontornet, vilket gjorde Tjocka Margareta det enda medeltida tornet i Tallinns gamla stad som är tillgängligt med hiss.
 • Den 2 september 2019 återmonterades masten på segelbåten Triin för den stationära utställningen. Under masten lades ett minnesmynt för sångfestivalens jubileumsår. Utställningen fortsattes att utvecklas.
 • Museet-besökscentret Tjocka Margareta öppnades för gäster den 28 november 2019.

Vi tackar alla våra partners i utvecklingsprojektet (.pdf)

Namnet på projektet samfinansierat av Europeiska regionala utvecklingsfonden: Utveckling av byggnadskomplexet av Tjocka Margareta till ett modernt familjeorienterat museum-besökscenter.

Kort beskrivning över projektet: Till följd av projektet öppnas Tjocka Margareta som ett modernt familjeorienterat museum-besökscenter som berikar Estlands turismlandskap och ger utländska turister som reser med familjen extra motivering för att besöka Tallinn. Den verkliga potentialen av byggnadskomplexet av Tjocka Margareta (ett av de mest unika objekten i den världsarvslistade Gamla staden av Tallinn) som ett viktigt landmärke lyfts tydligt fram i stadsbilden och man bygger upp en upplevelserik utställning som erbjuder familjer gemensam upptäckarglädje och berättar historier från sjöfartshistorien.

Mål och resultat: Projektets främsta mål är att ge familjer en besöksupplevelse som bjuder in dem att tillsammans upptäcka den spännande världen av sjöfart och skeppsbyggnad för att göra Tallinn mer attraktiv för familjeturism och förlänga vistelsen i Tallinn för besökare som reser med familjen.

Bidragsbelopp: 2 070 209,47 euro