Fonta izmērs

Līnijas augstums

Kontrasts

Citas iespējas

Attīstības projekts

Atzinības Resnās Margarētas muzejam – apmeklētāju centram 2020-2021:

 • Viseiropas Heritage in Motion balva, kas novērtē tehnoloģijas pielietojumu kultūras mantojuma iepazīstināšanā.
 • Otrā vieta ilgtspējīga kultūras tūrisma konkursā The Destination of Sustainable Cultural Tourism Awards jūras, piekrastes un ūdens mantojuma kategorijā.
 • Igaunijas muzeju gada balvas: labākā pastāvīgā ekspozīcija „Jūra tornī“, muzeja attīstītājs Igaunijas Jūras muzejs.
 • Igaunijas Kultūras fonds: Gada balva
 • Radošuma un dizaina balva Zelta ola: par Resnās Margarētas ekspozīcijas grafisko dizainu (Polaar Studio) un digitālo risinājumu (Platvorm).
 • Tallinas Uzņēmējdarbības dienests: Gada balva tūrismā.
 • Igaunijas Neredzīgo biedrība: Gada balva.
 • Igaunijas Būvkonsultantu uzņēmumu apvienība: Gada būvprojekts.


Attīstības projekta virzība:

 • Resnās Margarētas muzeja-apmeklētāju centra koncepcija radās pēc viduslaiku kuģa vraka atrašanas 2015. gadā Tallinā, Kadrioru.
 • 2016. gadā Igaunijas Jūras muzeja kuratori ķērās pie izpētes darbiem jaunās ekspozīcijas radīšanai.
 • 2016. gada vasarā tika izsludināts ideju konkurss par ēku kompleksa arhitektonisko risinājumu. Tajā uzvarēja arhitektu birojs KOKO Arhitektid ar darbu „Laine“.
 • 2017. gadā Inphysica Technology uzvarēja konkursā par iekšējo arhitektūru ar darbu „Vetemaa“.
 • 2017. gada rudenī publiskajā iepirkumā uzvarējušais Platvorm OÜ uzsāk darbu pie ekspozīcijas digitālajiem risinājumiem.
 • 2018.g. 31. janvārī tiek slēgta 1981. gadā veidotā ekspozīcija. Sākas lielā pārvākšanās.
 • 2018. gada maijā Uzņēmējdarbības Attīstības Mērķorganizācija (EAS) piešķir atbalstu projekta „Resnās Margarētas ēku kompleksa attīstīšana par laikmetīgu muzeju-apmeklētāju centru“ īstenošanai 2,07 miljonu eiro apmērā.
 • 2018. gada maijā Polaar OÜ piešķir visai ekspozīcijai grafisko identitāti.
 • 2018. gada jūnijā tiek noslēgts būvdarbu līgums ar Acres OÜ.
 • 2018. gada rudenī, veicot būvdarbus, zem Resnās Margarētas torņa tiek atrasts viduslaiku mūra fragments ,bet iekšpagalmā mūra fragments un kanāls, kam pateicoties kļuva iespējams precizēt daudz detaļu par viduslaiku nocietinājuma izbūvi. Lai šos atradumus varētu eksponēt, projektā tika ieviestas izmaiņas.
 • 2018. gada 16. oktobrī tiek ievietota stūrakments kapsula, lai atzīmētu jauno projektu. 2018. gada decembrī savukārt, nostiprinot lielgabalu torņa pamata balstus, tiek atrasta Igaunijas Jūras muzeja laika kapsula no 1979. gada. Kapsulu ievietoja atpakaļ torņa balstos.
 • 2018. gada ziemā iekšpagalmā tika izveidots betona balsts, uz kura paredzēts novietot svarīgo eksponātu – kogi. Aprīlī, divu dienu loģistikas operācijas rezultātā, izdodas koges vraku transportēt no Hidroplānu ostas līdz vecpilsētai, kur vairāk nekā 26 tonnas smagā krava tiek pārcelta pāri pilsētas mūrim uz tās jauno atrašanās vietu.
 • gada maijā koges zālei tiek uzstādītas jumta spāres.
 • gada 27. augustā lielgabalu tornī ir pabeigta lifta montāža. Resnā Margarēta kļūst par vienīgo Tallinas vecpilsētas torni, kurā ir izmantojams lifts.
 • gada 2.septembrī pastāvīgajā ekspozīcijā novieto atpakaļ burinieka Triin mastu, zem kura ieliek dziesmu svētku jubilejas gada suvenīrmonētu. Turpinās ekspozīcijas veidošana.
 • Resnās Margarētas muzejs – apmeklētāju centrs tiek atvērts apmeklētājiem 2019. gada 28. novembrī.

Mēs pateicamies attīstības projekta partneriem (.pdf)

Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansētā projekta nosaukums: Torņa “Resnā Margarita” ēku kompleksa attīstīšana par mūsdienīgu ģimenēm orientētu muzeju-apmeklētāju centru.

Īss projekta apraksts: Projekta izpildes rezultātā tornis “Resnā Margarita” tiks atvērts kā mūsdienīgs ģimenēm orientēts muzejs-apmeklētāju centrs, kas bagātinās Igaunijas tūrisma nozari, un ārzemju tūristiem, kas ceļo kopā ar ģimeni, piedāvās papildu motivāciju Tallinas apmeklējumam. Pilsētas ainavā skaidri tiks izcelts ēku kompleksa Resnā Margarita, kas ir viens no unikālākajiem Tallinas vecpilsētas apskates objektiem un ir iekļauts UNESCO kultūras mantojuma sarakstā, patiesais potenciāls, kā arī tiks izveidota aizraujoša un piedzīvojumiem bagāta ekspozīcija, kura nodrošinās patiesu atklāšanas prieku ģimenēm un stāstīs par jūrniecības vēsturi.

Mērķis un rezultāts: Projekta galvenais mērķis ir aicināt ģimenes kopīgi atklāt jūrniecības un kuģu būves aizraujošo pasauli, lai palielinātu Tallinas kā ģimeņu tūrisma galamērķa pievilcību un pagarinātu apmeklētāju, kas ceļo kopā ar ģimeni, uzturēšanās laiku Tallinā.

Atbalsta summa: 2 070 209,47 EUR