Fonta izmērs

Līnijas augstums

Kontrasts

Citas iespējas

Attīstības projekts

Resnās Margarētas muzeja-apmeklētāju centra koncepcija radās pēc viduslaiku kuģa vraka atrašanas 2015. gadā Tallinā, Kadrioru.

Attīstības projekta virzība:

 • 2016. gadā Igaunijas Jūras muzeja kuratori ķērās pie izpētes darbiem jaunās ekspozīcijas radīšanai.
 • 2016. gada vasarā tika izsludināts ideju konkurss par ēku kompleksa arhitektonisko risinājumu. Tajā uzvarēja arhitektu birojs KOKO Arhitektid ar darbu „Laine“.
 • 2017. gadā Inphysica Technology uzvarēja konkursā par iekšējo arhitektūru ar darbu „Vetemaa“.
 • 2017. gada rudenī publiskajā iepirkumā uzvarējušais Platvorm OÜ uzsāk darbu pie ekspozīcijas digitālajiem risinājumiem.
 • 2018.g. 31. janvārī tiek slēgta 1981. gadā veidotā ekspozīcija. Sākas lielā pārvākšanās.
 • 2018. gada maijā Uzņēmējdarbības Attīstības Mērķorganizācija (EAS) piešķir atbalstu projekta „Resnās Margarētas ēku kompleksa attīstīšana par laikmetīgu muzeju-apmeklētāju centru“ īstenošanai 2,07 miljonu eiro apmērā.
 • 2018. gada maijā Polaar OÜ piešķir visai ekspozīcijai grafisko identitāti.
 • 2018. gada jūnijā tiek noslēgts būvdarbu līgums ar Acres OÜ.
 • 2018. gada rudenī, veicot būvdarbus, zem Resnās Margarētas torņa tiek atrasts viduslaiku mūra fragments ,bet iekšpagalmā mūra fragments un kanāls, kam pateicoties kļuva iespējams precizēt daudz detaļu par viduslaiku nocietinājuma izbūvi. Lai šos atradumus varētu eksponēt, projektā tika ieviestas izmaiņas.
 • 2018. gada 16. oktobrī tiek ievietota stūrakments kapsula, lai atzīmētu jauno projektu. 2018. gada decembrī savukārt, nostiprinot lielgabalu torņa pamata balstus, tiek atrasta Igaunijas Jūras muzeja laika kapsula no 1979. gada. Kapsulu ievietoja atpakaļ torņa balstos.
 • 2018. gada ziemā iekšpagalmā tika izveidots betona balsts, uz kura paredzēts novietot svarīgo eksponātu – kogi. Muzeju-apmeklētāju centru plānots atvērt 2019. gada nogalē.

Pēc muzeja atvēršanas Lielie Krasta Vārti un Resnās Margarētas lielgabalu tornis pilnībā tiks nodoti apmeklētāju rīcībā. Jaunā, ģimenēm paredzētā, aizraujošā ekspozīcija ieved apmeklētāju interesantajā jūras tirdzniecības un kuģu būves pasaulē. Ir skaidrs, ka jau viduslaiku Tallina lika pamatus topošajai Igaunijai kā jūras valstij: jau toreiz tik svarīgā jūras kultūra nosaka mūsu identitāti joprojām. Ekspozīcijas goda vietā bez koges ir arī kuģu modeļi, tādējādi ekspozīciju zālēs ir parādītas veselas flotes, kā arī to stāsti. Eksponāti un stāsti papildināti ar jaunajām tehnoloģijām, kas informācijas ieguvi padara līdzīgu spēlei.

Attīstības projekts padarījis ekspozīciju peiejamu arī cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, lai ikviens varētu iepazīties ar šo unikālo viduslaiku kompleksu un Igaunijas jūrniecības vēsturi. rendusprojektiga antakse võrdsed elamuslikud võimalused ka erivajadusega külastajale, et kogeda ainulaadset keskaegset linnakindlustuse kompleksi ja Eesti meresõidu lugu. Pirmo reizi Igaunijā tiek piedāvātas vienlīdzīgas iespējas tik lielā apmērā: viduslaiku ēka ir maksimāli pārbūvēta, 90% telpu var iekļūt ar invalīdu ratiņiem, ir lifts, dzirdes aparātam pieslēdzama skaņas ierīce, vadības līnija neredzīgajiem, aptaustāmas kuģu modeļu kopijas u.c. Šo iespēju realizāciju atbalsta Pilsoniskās sabiedrības Mērķkapitāls un EV100. Lasīt vairāk.

Attīstības projekta faktu lapa (.pdf)

Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansētā projekta nosaukums: Torņa “Resnā Margarita” ēku kompleksa attīstīšana par mūsdienīgu ģimenēm orientētu muzeju-apmeklētāju centru.

Īss projekta apraksts: Projekta izpildes rezultātā tornis “Resnā Margarita” tiks atvērts kā mūsdienīgs ģimenēm orientēts muzejs-apmeklētāju centrs, kas bagātinās Igaunijas tūrisma nozari, un ārzemju tūristiem, kas ceļo kopā ar ģimeni, piedāvās papildu motivāciju Tallinas apmeklējumam. Pilsētas ainavā skaidri tiks izcelts ēku kompleksa Resnā Margarita, kas ir viens no unikālākajiem Tallinas vecpilsētas apskates objektiem un ir iekļauts UNESCO kultūras mantojuma sarakstā, patiesais potenciāls, kā arī tiks izveidota aizraujoša un piedzīvojumiem bagāta ekspozīcija, kura nodrošinās patiesu atklāšanas prieku ģimenēm un stāstīs par jūrniecības vēsturi.

Mērķis un rezultāts: Projekta galvenais mērķis ir aicināt ģimenes kopīgi atklāt jūrniecības un kuģu būves aizraujošo pasauli, lai palielinātu Tallinas kā ģimeņu tūrisma galamērķa pievilcību un pagarinātu apmeklētāju, kas ceļo kopā ar ģimeni, uzturēšanās laiku Tallinā.

Atbalsta summa: 2 070 209,47 EUR