Textstorlek

Radavstånd

Kontrast

Andra alternativ

Tillgänglighet

För första gången i Estland erbjuds likvärdiga upplevelser i så stort omfång: den medeltida byggnaden ombyggs maximalt, upp till cirka 90% blir tillgängligt med rullstol, hiss installeras, induktionsslinga som är kopplad till ljudförstärkning, ledlinjer för sysnskadade personer, taktila kopior av valda fartygsmodeller osv.

 

Logod