Textstorlek

Radavstånd

Kontrast

Andra alternativ

Permanent utställning

En vandring i besökscentret och museet Tjocka Margareta är som ett besök till Estland som ett sjöfartsland. Estlands sjöfartshistoria vecklas upp framför er: från den medeltida sjöfartshandeln som inte utställts tidigare till dagens passagerar- och färjetrafik. Historien berättas med hjälp av cirka 700 historiska föremål, Estniska Sjöfartsmuseets rikliga samling av fartygsmodeller samt 17 modeller och ca 50 digitala och gör-det-själv lösningar som beställts speciellt för den nya utställningen.

Rikedomar kommer med havet – Tallinns sjöfartshandel får sin början på medeltiden

En stor del av trafiken mellan hamnen och Hansastaden Tallinn gick genom den Stora Strandporten. Därför är det det bästa ställe där man kan berätta hur Tallinn blev rik på sjövägen. Stora Strandportens byggnadskomplex är upptagen på UNESCOS världsarvlista. Läs mer om Stora Strandportens historia

På museet kan du:

 • ta en titt på arkeologiska fynd som går tillbaka till stadsfortifikationstiden före kanontornet Tjocka Margaretas tid. Delar av muren som härstammar från 1300- och 1400-talen och kanalen vilka såg dagsljus igen år 2018 i samband med upprättandet av det nya museicentret och hjälpte att precisera historieskrivningen.

Museets stjärnexponat är det ca 20 m långa vraket till en medeltida kogg. Båttypen som bär namnet kogg är ett medeltida handelsskepp med en mast och höga sidor. Båten användes mest på Nordsjön och Östersjön. Koggen som är utställd på museet hittades 2015 under marken i Tallinn. Den är sällsynt tack vare sin nästan helhetliga skrov och de ca 700 fynd som hittades runtomkring den som talar om varför, hur och vart båten och dess besättning var på väg. Läs mer om koggfyndet.

I koggens sal, dvs på museets tidigare gårdsplan och utställningslokaler på två våningsplan bredvid den kan man:

 • lära sig hur omfångsrikt Hansastädernas nätverk var och vilka varor som fraktades;
 • få en överblick över koggens bygge samt andra medeltida båttyper;
 • lyssna på historier från köpmännens brev och få veta något om den tidens våg- och penningssystem;
 • se på en överblickande bildgalleri över hur man hittade koggen och transporterade den till Sjöfartsmuseet.


Disponerade för alla vindar – segelbåtarnas århundraden

Kanontornets 2:a våningsplan är ägnad åt segelbåtar som kom lastade med varor från orter allt längre bort. Detta i sin tur ledde till upptäcktsresor runtom i världen. På 1800-talets mitt började man bygga stora segelbåtar i Estland. Båtar som man hade byggt här korsade ekvatorn, seglade runt Kap Horn och kom fram till andra fjärran hamnar.

I segelbåtarnas sal kan du:

 • se detaljrika fartygsmodeller och modellhalvor som är byggda av professionella modellmästare. Dessa modeller fungerade som preliminära projekt och arbetsritningar för båtbyggare i Estland;
 • titta närmare på båtbyggarverktygen med vilka man byggde träbåtar i Estlands kustområden;
 • titta på exotiska föremål, bekanta dig med sjömanslivet på en segelbåt samt lyssna på pikanta berättelser från de estniska sjömännens resor;
 • med hjälp av flera digitala lösningar få en överblick över nätverk för sjöfarthandeln, utvecklingen av segelbåtstyper, upptäcktsresor av balttyska upptäcktsresande samt den 400-åriga historiska bakgrunden;
 • i navigationens temarum se det bästa urvalet av navigationsinstrument från Estniska Sjöfartsmuseets samlingar som tidigare inte har ställts ut. Samtidigt kan man se en digital överblick över Estlands fyr och deras modeller.


Ången förändrar världen

Den första ångbåtsförbindelsen i Estland var linjen Stockholm-Åbo-Helsingfors-Tallinn-Sankt Petersburg. Den startade 1837 och det var hjulångarna Storfürsten och Fürst Menschikow som åkte. När ångbåtstrafiken i stora sjöfartsländer överskred segelbåtarnas totaldräktighet redan vid 1800-talets slut, hände samma i Estland först efter 1:a världskriget. Därefter var det en stor ökning i antalet av Estlands handelsfartyg och på slutet av 1930-talet var handelsfartygens totala dräktighet per invånare 1000 ton, vilket gjorde Estland det 7:e i världen och det 3:e bland Östersjöländerna.

I ångbåtarnas sal kan du:

 • se på störst antal av nya fartygsmodeller som är beställda speciellt för den nya utställningen från modellmästare i Estland, England och på Åland;
 • titta närmare på föremål och nyttoföremål som hörde till sjömän på ångbåtar;
 • välja en passande resa från Hapsal till Sankt Petersburg eller från Kuressaare till Stockholm från vår digitala lösning samt se närmare på annonser till passagerarfartyg eller båtbesättningens (eldare, mekaniker) vardag på bord;
 • bekanta dig med historien till olika rederier i Estland under mellankrigstiden och de viktigaste exportartiklarna mellan 1880-1940.


Teknologins oupphörliga utveckling

Under 1900-talets andra hälft ersattes ångbåtarna mestadels av motorbåtar som medförde ett språng speciellt i navigationsteknologi. Antalet personer i besättningen förminskades, antalet resenärer och varor ökade. Sökandet efter effektivare och miljövänligare teknologiska lösningar pågår fortfarande.

På utställningens högsta våningsplan i motorbåtarnas sal kan du:

 • se de viktigare handelsfartygens, passagerarfartygens och fiskebåtarnas modeller;
 • ta en titt på nyare och äldre uniformer samt föremål som är förknippade med båtar och dess besättningar;
 • lyssna på äldre och yngre sjömän berätta om sina erfarenheter på havet;
 • bestiga kommandobryggan som är inspirerad av Östersjöns modernaste båt;
 • med hjälp av våra digitala lösningar få en överblick över den nutida båttrafikens täthet, båttyper, hur dieselmotorer fungerar, och industriell fiske;
 • testa din kunskap av sjövägmärken av olika svårighetsgrader när du löser ett navigationsproblem;
 • vinka av en båt vars loggbok skickar meddelanden till dig även efter ditt besök på museet.

Se i appen hur utställningens kuratorer presenterar valda föremål i koggens och segelbåtarnas sal.

Som en logisk fortsättning till besöket på museicentret Tjocka Margareta fortsätter utställningen på Sjöflyghamnen där man huvudsakligen utställt 1900-talets sjöfartsteknik i interaktiv form.