Teksti suurus

Reavahe kõrgus

Kontrastsus

Muud valikud

Liitu uudiskirjaga

  Peetri koge

  • Paksus Margareetas  
  • Lasteaiale ja 1-12. klassile 
  • koolieelikud ja 1.-3.klass 60 minutit, 4.-6.klass 75 minutit, 7.-12.klass 90 minutit

  Muuseumitunni eesmärk on tutvuda keskaegse kaubanduse ja Tivoli kvartali ehituse käigus päevavalgele tulnud kaubalaevaga – Peetri kogega. Muuseumitunnis uurime kogelt leitud arheoloogilisi leide ning proovime nende abil aru saada, milline keskaegne laevaelu välja nägi. Arheoloogia töövõtted seovad paeluvalt loodusteadused ja ajaloo uurimise ning tund toetab seeläbi nii loodusvaldkonna kui ka sotsiaalainete õpiväljundeid.  

  Tutvume ülevaatlikult ka Tallinna linna ajalooga, hea ilma korral uudistame vanalinna vaadet Paksu Margareeta katuselt. Kuna koge oli kaubalaev, siis keerlevad ka tegevused ühel või teisel moel kaasaegse ja keskaegse kaubanduse võrdlemise ümber – võrreldakse eri ajastute kaupasid, mõõtühikuid ja töövahendeid. Nooremate õpilastega katsetame köiepööril tähtsa töövahendi, köie, tegemist ning mõtleme välja käepäraseid mõõtühikuid. Vanemad õpilased loovad rühmades keskaegsele ettevõttele kaubamärgi ning peavad rakendama koolipingis omandatud matemaatikateadmisi praktilistes tegevustes kaubalaste planeerides.  

  • Enne tundi soovitame koolieelikutega arutleda, milliseid laevu nad on näinud, millistega sõitnud ning kuidas võisid vanaaegsed laevad erineda tänapäevastest. Alates algklassidest sobib vaadata Jüri Kuuskemaa poolt tehtud koge videotutvustust (7:57), arheoloog Priit Lätti videoloengut Koge tähtsus keskaegses Tallinnas” (19:57)  või animatsiooni Paksu Margareeta ajaloost (4:18). 5-12. klassi õpilastel soovitame kindlasti lahendada häälestusülesandeidSIIN (eesti keeles) või SIIN (vene keeles).  
  • Pärast tundi soovitame nooremate õpilastega arutleda, millised asjad nende kodus, koolis, koduümbruses on vanad ja kuidas me seda teame. 5.-12. klassi õpilased saavad teadmisi korrataSIIN(eesti keeles) või SIIN (vene keeles).  
  • Teemaga süvitsi tegelemiseks olenemata sellest, kas külastate muuseumitundi või mitte, leiab lisamaterjale e-koolikotist Peetri koge õppematerjalide kogust 
  • Kohandatud versioon Peetri koge tunnist on osa „Meritsi rikkaks“ ühisprogrammist koos Ajaloomuuseumiga.  

  Riiklike õppekavadega kooskõlalised õpiväljundid 

  Iga muuseumitunnis osalev õpilane: 

  • tutvub keskaegse Tallinnaga; 
  • uurib keskaegselt kaubalaevalt leitud arheoloogilisi leidusid; 
  • võrdleb eakohaselt kaas- ja keskaegseid laevu, kaubandust ja eluolu. 

  Lisaks eelnevale, koolieelik ja 1. klassi õpilane: 

  • võrdleb keskaegseid ja tänapäevaseid ameteid; 
  • rühmitab esemeid ajatunnuse järgi; 
  • kirjeldab enda asukohta ümbritsevate esemete suhtes, orienteerub ruumis; 
  • mõõdab esemete pikkust ja kaalu kokkulepitud mõõtühikuga; 
  • tutvub keskaegsete materjalide ja töövahenditega, teeb koos klassiga köiepööril köit (köit tehakse kuni 4. klassi õpilastega kui ei ole kokku lepitud teisiti). 

  Lisaks eelnevale, alates 2. klassist õpilane: 

  • võrdleb kaas- ja keskaegseid mõõtühikuid; 
  • tutvub lihtsama ajateljega, rühmitab esemeid ajatunnuse järgi ja paigutab ajateljele pilte muuseumitunni teemaga seotud objektidest. 

  Lisaks eelnevale, alates 5. klassist õpilane: 

  • paigutab ajaloolisi objekte ajajoonele kasutades sajandi mõistet; 
  • tutvub keskaegsete kaubaartiklitega ja võrdleb neid kaasaegsetega;  
  • saab teada, mis on Hansa Liit; 
  • mõistab, et mõõtmine on võrdlemine mõõtühikuga; 
  • võrdleb kaas- ja keskaegseid mõõtühikuid; 
  • koostab laevade lastid vastavalt kaalule ja mahule ning arvutab lastide hinnad; 
  • tunneb keskajal kasutatud navigatsioonisüsteeme. 

  Lisaks eelnevale, alates 7. klassist õpilane: 

  • võrdleb Hansa Liitu tänapäeval loodud liitudega; 
  • lahendab kaubandusega seotud probleemülesande; 
  • tunneb keskaegses Tallinnas liikunud kaupade sortimenti, võrdleb seda tänapäevaste kaubaartiklitega; 
  • tutvub hansamajanduse ajalooga. 

   Hind: 

  Koolieelikud 6 €/laps

  I, II, III kooliaste ja gümnaasium 10 €/õpilane 

  Broneeri muuseumitund 

  Meie veebilehe kasutamise jätkamisega nõustute veebilehe põhifunktsioonide toimimiseks ja kasutaja eelistuste salvestamiseks vajalike küpsiste kasutamisega.

  Save preferences More info