Fonttikoko

Viivankorkeus

Kontrasti

Muita vaihtoehtoja

Perusnäyttely

Vierailu Viron merimuseon näyttelyissä Paksun Margareetan museo-vierailukeskuksessa on kuin tutkimusretki Viron merivaltioon. Eteesi avautuu virolaisten merenkulkuhistoria tähän mennessä vähälle huomiolle jääneestä keskiaikaisesta rahtiliikenteestä nykyajan merimatkailuun. Monenlaisia tarinoita ovat kertomassa noin 700 historiallista esinettä, merimuseon runsas laivojen pienoismallikokoelma, jossa on mukana varta vasten uuteen näyttelyyn tilatut 17 mallia sekä noin 50 digitaalista ja käsin kosketeltavaa ratkaisua.

Meri vaurastutti – Tallinnan merinkaupan tarina alkaa keskiajalta

Suuri osa Hansaliittoon kuuluneen Tallinnan sataman ja kaupungin välisestä liikenteestä kulki Ison rantaportin (Suur Rannavärav) kautta ja siksi se onkin paras paikka kertoa siitä, miten merenkulku rikastutti Tallinnaa. Ison rantaportin rakennukset on Tallinnan vanhaankaupunkiin kuuluvina keskiaikaisina rakennuksina listattu Unescon maailmanperintöluetteloon. Lue lisää Ison Rantaportin historiasta

Museossa voi:

 • tutustua arkeologisiin löydöksiin aina Paksun Margareetan tykkitornin rakentamista edeltäneisiin kaupungin puolustusrakenteiden yksittäisiin osiin. 1300- ja 1400-luvulta peräisin olevat muurien osat ja kanava löydettiin vasta uuden museon perustamisen yhteydessä vuonna 2018 ja ne auttoivat tarkentamaan historiallista kehitystä.

Aikansa todistajaksi on museon tähtiesine, melkein 20 metrin pituinen koggin hylky. Koggiksi sanotaan yleisesti yksimastoista ja korkeilla laidoilla varustettua keskiaikaista rahtialusta, joka käytettiin lähinnä Pohjan- ja Itämerellä. Museossa esillä oleva koggi löydettiin vuonna 2015 Tallinnasta maan sisältä ja on Euroopan mittakaavassa todellinen harvinaisuus, koska aluksen runko on säilynyt melko hyvin ja hylystä löydettiin melkein 700 esinettä, jotka kertovat miksi, miten ja mihin alus ja sen miehistö olivat matkalla. Lue lisää koggin löytämisestä

Koggisalissa eli museon entisellä sisäpihalla ja sen vieressä olevassa kaksitasoisessa näyttelytilassa voit:

 • saada tietoa siitä, kuinka laaja hansakaupunkien liitto oli ja millaisia tavaroita silloin kuljetettiin;
 • saada kuvan koggin rakentamisesta ja muista keskiaikaisista laivatyypeistä;
 • kuunnella tarinoita kauppiaiden kirjeenvaihdosta ja saada tietoja silloin käytetyistä paino- ja rahayksiköistä;
 • saada kuvagalleriassa katsauksen koggin löytymisestä ja sen kuljettamisesta merimuseoon.


Kaikkien tuulien kuljettamana – vuosisatoja kestänyt purjealusten aikakausi

Tykkitornin toinen kerros on varattu purjealuksille, jotka kuljettivat rahtia aina vain kauempana sijaitsevista satamista ja olivat tärkeässä asemassa uusien maiden ja mantereiden löytämisessä. Virolaiset aloittavat isojen purjealusten rakentamisen 1800-luvun keskivaiheilla. Täällä rakennetut purjealukset ylittivät päiväntasaajan, kulkivat Kap Hornin ympäri ja vierailivat muissakin kaukaisissa satamissa.

Purjealussalissa voit:

 • nähdä ammattimaisten pienoismallien rakentajien rakentamia kokonaisia ja läpileikkausmalleja sekä puolimalleja, jotka toimittivat virolaisten laivanrakentajien toiminnassa esisuunnitelmien ja työpiirustusten virkaa;
 • tutkia Viron rannikolla puisten laivojen rakentamisessa käytettyjä työkaluja;
 • katsella eksoottisia esineitä, tutustua merimiesten elämään purjealuksella ja kuulla hauskoja tarinoita virolaisten merimiesten seikkailuista;
 • saada lukuisten digitaalisten ratkaisujen kautta kuvan merikauppaverkostosta, purjealustyyppien kehityksestä, Baltian saksalaisten tutkimusmatkailijoiden retkistä ja historiallisesta taustasta neljän vuosisadan ajalta;
 • nähdä navigoinnin teematilassa parhaan valikoiman navigointilaitteista Viron merimuseon kokoelmista, jota ei ole aikaisemmin esitelty sekä digitaalisen katsauksen virolaisista majakoista pienoismalleineen.


Höyry muuttaa maailman

Viron ensimmäinen säännöllinen höyryalusreitti oli vuonna 1837 avattu Tukholma-Turku-Helsinki-Tallinna-Pietari -reitti, jolla liikennöivät siipiratasalukset Storfürsten ja Fürst Menschikow. Kun suurissa merivaltioissa höyrylaivojen kokonaisvetoisuus ylitti jo 1800-luvun lopulla purjealusten vetoisuuden, niin Virossa vasta Ensimmäisen maailmansodan jälkeen. Sitä seurasi Viron rahtialuslaivaston nopea kasvu ja 1930-luvun lopulla oli rahtilaivaston kokonaisvetoisuus 1000 asukasta kohti 7. sijalla maailmassa ja Itämeren valtioissa 3. sijalla.

Höyrylalussalissa voit:

 • nähdä lukuisia alusten pienoismalleja, jotka on teetetty uutta näyttelyä varten virolaisilla, ahvenanmaalaisilla ja englantilaisilla pienoismallien rakentajilla;
 • tutkia höyryaluksilla käytettyjä esineitä sekä merimiesten henkilökohtaisia tavaroita;
 • valita digiratkaisuista laivamatkan Haapsalusta Pietariin tai Kuressaaresta Tukholmaan sekä tutustua matkustaja-alusten mainoksiin tai lämmittäjien ja konemestareiden arkisiin toimiin laivalla;
 • perehtyä virolaisvarustamoiden tarinoihin kahden maailmansodan väliseltä kaudelta ja tärkeimpiin tuonti-vientitavaroihin vuosilta 1880-1940.


Teknologian jatkuva kehitys

1900-luvun toisella puolella höyryalukset vaihdettiin moottorialuksiin, mistä alkoi myös navigointitekniikan nopea kehitys. Laivan miehistön lukumäärä väheni, matkustajien ja rahdin määrä taas kasvoi. Entistä tehokkaampien ja ympäristöä säästävien teknisten ratkaisujen kehittäminen jatkuu edelleen.

Näyttelyn ylimmässä, moottorialuskerroksessa voit:

 • nähdä Viron merkittävämpien rahti-, matkustaja- ja kalastusalusten pienoismalleja;
 • katsella nykyaikaisia ja vanhempia univormuja sekä aluksiin ja niiden miehistöihin liittyviä esineitä;
 • kuunnella vanhempien ja nuorempien merimiesten tarinoita elämästä laivassa;
 • astua Itämeren nykyaikaisimmasta aluksesta inspiraatiota saaneelle navigointisillalle;
 • saada digitaalisten ratkaisujen avulla kuvan nykypäivän merialusten liikennöintitiheydestä, alustyypeistä, moottoreiden toiminnasta sekä teollisesta kalastuksesta;
 • kokeilla tietojasi ja taitojasi eri vaikeustasoisten merenkulkumerkkeihin liittyvien navigointitehtävien ratkaisemisessa;
 • lähettää matkan aluksen, jonka lokikirja lähettää viestejä myös museovierailun jälkeen.

 

Katso sovelluksesta, miten kuraattorit esittelevät koggi- ja purjealussalista valittuja esineitä.

Paksun Margareetan museo-vierailukeskuksen vierailun luonnollisena jatkeena on lähinnä 1900-luvun merenkulkuun keskittynyt Viron merimuseon interaktiivinen näyttely Lentosatamassa.