Font size

Line height

Contrast

Other

Liitu uudiskirjaga

  Elu Läänemerel

  • Lennusadama angaaris ja välialal 
  • Lasteaiale ja 1-6. klassile 
  • Kestus lasteaed – 3. klass 60 min, 4-6. klass 75 min
  • NB! Kuna osa muuseumitunnist toimub välitingimustes, on osavõtjatel vajalik ilmaga sobiv riietus. 

  Muuseumitunni eesmärk on tutvustada Läänemerd ja tema eripärasid ning kujundada keskkonnahoidlikke hoiakuid. See Läänemerd tutvustav tund algab Lennusadama välialal. Õues vaatleme ilma ja kirjeldame merd.  Muuseumis õpime Läänemerd veelgi paremini tundma, näiteks tutvume siinsete tüüpiliste taime- ja loomaliikidega, sh võõrliikidega ja nende suhetega toiduvõrgustikus. Arutleme merereostuse teemadel ja proovime leida viise, kuidas igaüks saaks Läänemere keskkonda puhtana hoida.

  Noorem vanusegrupp tutvub läbi mängulise tegevuse ka laevade ja ametitega.

  Muuseumitunni temaatika, praktilised tegevused ja aktiivõppemeetodid on eakohased, muutudes vastavalt õpilase vanusele spetsiifilisemaks ja keerulisemaks.

     

  Muuseumitunni õpitulemused

  Lasteaialaps:

  • mõistab ja tunnetab ümbritsevat maailma terviklikult;
  • väärtustab keskkonnahoidlikku mõtteviisi;
  • tunneb kodukoha loodust, nähtusi ja muutusi looduses, elukeskkonda ja inimese mõju loodusele;
  • kirjeldab eakohaselt Läänemerd kui veekogu.

  Õpilane: 

  • teeb lihtsamaid loodusvaatlusi (ilmavaatlus): mõõdab temperatuuri, kasutab kompassi tuulesuuna määramiseks jm; 
  • võrdleb ilma Lennusadamas ja oma kodukohas, põhjendab eakohaselt erinevusi; 
  • kirjeldab eakohaselt Läänemerd kui veekogu; 
  • iseloomustab eakohaselt Läänemerd kui elukeskkonda ja Läänemere elustikku (nimetab 3-4 Läänemerele iseloomulikku liiki);
  • eristab selgroogseid ning selgrootuid organisme Läänemere liikide näitel;
  • koostab Läänemere liikidest toiduahelat või toiduvõrgustikku; 
  • kirjeldab eakohaselt inimese tegevuse mõju Läänemerele ning toob näiteid, kuidas Läänemerd hoida. 

  Lisaks sellele, alates 4.klassist õpilane:    

  • nimetab ja näitab kaardil Läänemere-äärseid riike; 
  • iseloomustab Läänemere soolsust ja veevahetust;
  • toob näiteid inimtegevuse mõju ja reostumise tagajärgede kohta veekogudele, selgitab merekeskkonna kaitsmise võimalusi ja vajalikkust 

  Meie veebilehe kasutamise jätkamisega nõustute veebilehe põhifunktsioonide toimimiseks ja kasutaja eelistuste salvestamiseks vajalike küpsiste kasutamisega.

  Save preferences More info