Hankkeet

PALVELUJEN KEHITTÄMISHANKE

”Lentosataman kehittäminen laadukasta palvelua tarjoavaksi piensatamaksi” tavoitteena on kehittää Lentosataman kykyä vastaanottaa enemmän vierasveneitä ja tarjota niille enemmän ja laadukkaampia palveluja.

Hankkeen tuloksena Lentosataman palveluja on kehitetty tarjoamalla vieraileville aluksille entistä laadukkaampia ja monipuolisempia satamapalveluja. Luomalla mahdollisuudet vastaanottaa enemmän vierasaluksia, Tallinnaan saapuville aluksille tarjotaan lisämotivaatiota Virossa vierailuun.

Lentosataman missiona on merenkulkukulttuurin kehittäminen, joten tarjoamme vierailijoille paljon muutakin kuin pelkän maihinnousupaikan. Olemme ainutlaatuinen kulttuurikeskus, joka innostaa ihmisiä vierailemaan Tallinnan lisäksi myös monissa muissa Viron satamissa, sillä toimintamme keskittyy esittelemään virolaisen merenkulkukulttuurin mahdollisuuksia laajemmin. Lentosatama on kansainvälisesti vahva brändi, mikä on kilpailuetu niin Virossa kuin naapurimaissa. Lentosataman vahvuuksia ovat sen suotuisa sijainti ja markkinointikyky. Hankkeen ansiosta voimme tarjota sekä vieraille että kanta-asiakkaille entistäkin turvallisempaa ja laadukkaampaa palvelua. Uusien palvelujen, kuten tulevaisuudessa suunniteltava huoltoasema ja polkupyöränvuokraus, tarjoaminen lisää myös paikallisten pienten ja keskisuurten yritysten työllisyyttä.

Hanketta tukee ajalla 15.01.2018–15.10.2018 Euroopan unionin aluekehitysrahasto yhteensä 87 978 eurolla.

HANKE “30 MAILIA”

30 MILES -projektin puitteissa parannetaan pienten satamien ja niiden tarjoamien palvelujen laatua. Tällä hetkellä ei ole olemassa pienten satamien verkostoa, joka tarjoaisi hyviä palveluita ja laituripaikkoja merimatkailijoille. Pienet satamat lisäävät jokaisen alueen houkuttelevuutta, joten hankkeen tarkoituksena on luoda pienten satamien verkosto 30 meripeninkulman välein. Kaikissa suunnitelmissa, suosituksissa, konsepteissa ja investoinneissa seurataan myös ympäristön kestävyyttä.

Hankkeen kehitystyön tuloksena 12 Suomenlahden itäosan pienen sataman palvelutaso nousee. Nämä satamat muodostavat uuden ympyrän, joka muodostaa kokonaisuuden, joka puolestaan on venematkailijoille kiinnostava. Satamapalveluja sekä pääsyä koskevat tiedot ovat selkeästi kaikkien saatavilla. Satamien parannukset tuovat uutta liiketoimintaa ja herättävät sijoittajien kiinnostuksen, mikä puolestaan houkuttelee alueelle lisää vierailijoita.

30 MILES -hankkeen yhteistyökumppanit Suomessa ovat Meriturvallisuuden ja -liikenteen tutkimusyhdistys ry Merikotka, Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, Helsingin yliopisto, Cursor Oy ja Posintra Oy. Viron puolelta yhteistyökumppaneita ovat Ida-Virun yrittäjäkeskus, Eisman satama, Viimsin kunta, Viron merimuseo, Narvan kaupungin kehitys- ja talousosasto ja Narva-Jõesuun kunta.

Liitännäiskumppaneita ovat Länsi-Viron lääninhallitus ja Suomen purjehdus- ja veneilyliitto.

30MILES -hanketta ovat rahoittaneet Interreg Central Baltic 2014-2020 -ohjelma ja Varsinais-Suomen liitto. Hanketta ovat osittain rahoittaneet suomalaiset ja virolaiset organisaatiot, jotka ovat mukana hankkeessa.

Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 3,3 miljoonaa euroa ja toteutusaika 1.9.2015–31.5.2018.

Lisätietoa: the Interreg Central Baltic 2014-2020 Programme (http://centralbaltic.eu/programme)

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.