Textstorlek

Radavstånd

Kontrast

Andra alternativ

Estlands sjöfartsmuseum har öppet

Estlands sjöfartsmuseum har öppet

Tack vare lättade covid-19-restriktioner har Estlands sjöfartsmuseum i Tjocka Margareta och Flyghamnen öppet igen, de gällande kraven måste dock efterlevas. De båda museerna välkomnar besökare med en ny utställning. I Flyghamnen kan man se museets första underrättelserelaterade utställning som porträtterar örlogs- och underrättelseofficeren Bruno Linneberg. I Tjocka Margareta visas en fotoutställning som för första gången ger en helhetsöversikt över esters expeditioner till Svalbard.

„Den nya utställningen i Flyghamnen är speciell eftersom det oftast finns inga material kvar om personer som var verksamma inom underrättelse. I samarbete med Bruno Linnebergs ättlingar och efter grundlig arkivforskning har vi nu ändå kunnat reda ut en märkvärdig historia och presentera den för allmänheten,“ berättar Urmas Dresen, direktör för Estlands sjöfartsmuseum.

„UMUK UDŽD OTB. En utställning över örlogs- och underrättelseofficeren Bruno Linneberg“ kureras av Arto Oll (Estlands sjöfartsmuseum) och Ivo Juurvee (International Centre for Defence and Security). Utställningen beskriver händelser i Estlands örlogsflotta under mellankrigstiden genom Bruno Linnebergs karriär. Bland utställningsföremålen finns en sällsynt spaningskikare Carl Zeiss Asembi som före andra världskriget användes på Estlands kustradiostationer, en 9 mm pistol Browning Hi-Power, Bruno Linnebergs medaljer och fartygs- och flygplansmodeller. Texterna är på estniska, engelska och ryska.

I galleriet på bottenvåningen i Tjocka Margareta visas fotoutställningen „Minnen från esters forskning på Svalbard“. Utställningen har sammanställts av Krislin Kämärä och Katrin Savomägi i samarbete med Estniska polarklubben. Texterna är på estniska, engelska och ryska. „Utställningen erbjuder spännande upptäckter genom foton och minnen från detta speciella område som är ungefär en tredjedel större än Estland och har bara ca 2700 fasta invånare men fler isbjörnar. För denna utställning genomförde man för första gången en helhetsundersökning och sammanfattning av informationen om expeditioner till Svalbard med estniska deltagare som började under 1970-talet och fortsätter än idag,“ säger Katrin Savomägi från Polarklubben.

Enligt Savomägi stödjer fotoutställningen Estlands ansökan om observatörsstatus i Arktiska rådet; i samma syfte håller Estlands sjöfartsmuseum i samarbete med den estniska ambassaden i Stockholm den 5 maj ett hybridseminarium med titel „Challenges in exploring the Arctic: historical maritime exploration and current realities“ som alla intresserade kan se på webben.

Sjöfartsmuseets avdelningar Tjocka Margareta och Flyghamnen har under sommarsäsongen öppet mån-sön kl 10-19. I de båda museiavdelningarna finns ljudguide på tio olika språk. Utställningen „Minnen från esters forskning på Svalbard“ i Tjocka Margareta har öppet till och med den 4 juli 2021. Den permanenta utställningen i Tjocka Margareta som öppnades i slutet av 2019 har hittills vunnit åtskilliga priser, bland annat det europeiska Heritage in Motion-erkännandet för användning av digitala lösningar. „UMUK UDŽD OTB. En utställning över örlogs- och underrättelseofficeren Bruno Linneberg“ i Flyghamnen har öppet till och med den 16 januari 2022; utställningen „Östersjön i världshavet“ i Flyghamnen har förlängts fram till den 1 augusti 2021.