Font size

Line height

Contrast

Other

Liitu uudiskirjaga

  Põrgu Läänemerel

  • Lennusadamas
  • 9.-12. klassile
  • Kestus kuni 90 min
  • Kohtumine tunni läbiviijaga Lennusadama fuajees, kust edasi liigub grupp Suurele Tõllule. Jätke välisriided selga!

  Muuseumitunni eesmärk on tutvustada Tallinna evakuatsiooni ja sellele eelnenud ning järgnenud sündmusi II maailmasõja keerises.

  Muuseumitunnis avatakse II maailmasõja sündmuste konteksti, Juminda miinilahingule eelnenud sündmusi ja okupatsioonide vaheldumist. Muuseumitunni lugu on üles ehitatud Juminda miinilahingus osalenud inimeste mälestustele. Käsitletakse ka Nõukogude Liitu evakueerunud kultuuritegelaste loomingut okupatsioonide ajal, toetades nii kunsti-, kirjandus- kui ka muusikaajaloo teadmisi.

  Õppekavaga kooskõlalised õpiväljundid

  1. Õpilane teab, miks 1941 augustis nõukogude väed ja nende kaaskondsed Tallinnast evakueeriti;
   • Kirjeldab Eesti Vabariigi iseseisvuse kaotamist;
   • Selgitab, millised sündmused eelnesid Tallinna evakueerimisele 1941. aasta augustis;
   • Teab, millal algas ja lõppes Teine maailmasõda;
   • Märgib ajateljele okupatsioonivõimude vaheldumise, baaside lepingu, Molotovi-Ribbentropi pakti sõlmimise ning suured küüditamised. Selgitab nende sündmuste tähtsust Eesti ajaloos;
   • Gümnaasiumiõpilane teab, kes oli Otto Tief.
  2. Nimetab kultuuritegelasi, kes viibisid saksa okupatsiooni ajal Nõukogude Liidu tagalas ning toob näiteid nende loomingust, mis on loodud sel perioodil, vahetult pärast naasmist Eestisse või käsitlevad tagalas veedetud aega.
   • Teab, et Gustav Ernesaks kirjutas pala „Mu isamaa on minu arm“ Lydia Koidula sõnadele 1944. Jaroslavlis.
  3. Teab, et Juminda miinilahing oli üks ohvriterikkamaid meresõja katastroofe maailma ajaloos.
   • Märgib Soome lahe kaardil Tallinna evakuatsiooni teekonna, miinitõkete paiknemise ning selgitab Soome lahe tõkestamise strateegilisi tagamaid;
   • võrdleb Juminda miinilahingut Pearl Harbori ja Normandia Dessandi sündmustega;
   • selgitab põhjuseid, miks nii paljud inimesed miinilahingus hukkusid.

  Meie veebilehe kasutamise jätkamisega nõustute veebilehe põhifunktsioonide toimimiseks ja kasutaja eelistuste salvestamiseks vajalike küpsiste kasutamisega.

  Save preferences More info