Font size

Line height

Contrast

Other

Liitu uudiskirjaga

  Muuseum kohvris

  Koolieelikutele, 1.–4. klassile
  Kestus: 45 min (1 koolitund)

  Kui lapsed ei saa tulla muuseumisse, tuleb muuseum kooli! Programmi käigus tutvume Meremuuseumi tööga ning muuseumite tööpõhimõtetega üldisemalt – saame teada, miks muuseum kogub, säilitab, uurib ja vahendab vanu asju ja lugusid. Uurime tõelisi museaale, teeme morsekirja ja arutame, milliseid töid merel vanasti tehti ja millega tänapäeval tegeletakse. Kokkuleppel saab tunni sisus teha muudatusi, et keskenduda mõnele spetsiifilisemale Meremuuseumi teemale.

  Ühisosad õppekavaga:

  Ametid ja karjäär; tänapäeva ja mineviku võrdlemine; sõnavara arendamine; tehnoloogia areng laevatüüpide näitel; muuseum kui koht õppimiseks (elukestev õpe), museaalid kui ajalooallikad (allikakriitilisus); merekultuur kui osa Eesti kultuurilisest identiteedist.

  Õpilane:

  • selgitab, mis tööd teeb muuseum
  • toob näiteid sellest, mida kogub ja uurib Meremuuseum
  • nimetab tänapäevaseid ja purjelaevade ajastu merenduslikke ameteid kasutades merenduslikku sõnavara
  • võrdleb tänapäevaseid ja ajaloolisi merega seotud töid ja laevasid
  • uurib museaale ja arutleb nende tähtsuse üle

  Ühisosad koolieelse lasteasutuse õppekava valdkondadega:

  Mina ja keskkond: ametid, looduskeskkond; keel ja kõne: oma mõtete edasiandmine suulises kõnes, sõnavara areng; matemaatika: erinevates objektides sarnasuste ja erinevuste vaatlemine, esemete maailmas orienteerumine; kunst: vaatleb ja kirjeldab ümbritsevat, tarbeesemeid ja kunstiteoseid; liikumine: liikumisosavus, tasakaal, kiirus. Üldoskused: mänguoskused, tunnetus- ja õpioskused, sotsiaalsed oskused, enesekohased oskused.

  Muuseumitunni eesmärgid koolieelikutele:

  • Õpilane tutvub ja oskab selgitada, mis tööd tehakse muuseumis;
  • Õpilane toob näiteid sellest, mida kogub ja uurib Meremuuseum;
  • Õpilane teab, nimetab ja kirjeldab mereameteid, kasutades vastavat sõnavara;
  • Õpilane oskab võrrelda tänapäeva ja mineviku suhtlusviise (kirja saatmine, päevik, tänapäeval telefon ja arvuti jms)
  • Õpilane uurib museaale ja arutleb nende tähtsuse üle.

  Hind:

  3 € / õpilane, Tallinnas ja Harjumaal miinimum summa 40€; mujal Eestis 60 €

  Tundide toimumisaeg lepitakse päringu tegemise järgselt kokku muuseumi ja kooli vahel, sõltuvalt muuseumitunni läbiviijate ressursist soovitud kuupäevadel ja klasside ajalistest võimalustest. Palume ühel koolil / lasteaial võimaluse korral tellida samaks päevaks mitu tundi, muuseum eelistab päringu ajalisel kattuvusel suurema tellitud tundide arvuga kooli / lasteaeda.

  Meie veebilehe kasutamise jätkamisega nõustute veebilehe põhifunktsioonide toimimiseks ja kasutaja eelistuste salvestamiseks vajalike küpsiste kasutamisega.

  Save preferences More info