Font size

Line height

Contrast

Other

Liitu uudiskirjaga

  Muuseum kohvris: „Reisid iidsetel mereteedel“

  Sihtgrupp: 4.-6. klassile

  Kestus: 45 minutit 

  Kui lapsed ei saa tulla muuseumisse, tuleb muuseum kooli!

  Tunnis analüüsime reisimise põhjuseid ja viise kaugetel aegadel (viikingiaeg, keskaeg, uusaja algus), määrame laevatüüpe ja paigutame ajajoonele, tutvustame navigeerimisvahendeid ja nende kasutamist, võrdleme kaarte, tutvume merereiside tulemustega (uute maa-alade avastamine, uute kaupade tulek, teadmiste levik) ning võtame teaduri rolli ja mõistatame merearheoloogilisi leide (koopiaid) käsitsedes nende kunagist ostarvet ja taustalugu. Rõhku paneme käed-külge kogemustele füüsiliste objektidega tutvumisel kui vahetul õppimise ja teadmiste loomise viisil.

  Selle kaudu mõtestame üldisemalt lahti reisimise, iidsete merereiside, nende põhjuste ja tulemuste teemat II kooliastmele, kes ei pruugi olla kooliprogrammis antud teemasid veel süvitsi õppinud.

  Ühisosad II kooliastme õppekavaga:

  Ajaloo perioodid: vanaaeg, keskaeg, uusaeg. Ajalooallikate tõlgendamine: kirjalik allikas, suuline allikas, esemeline allikas, muuseum. Ajaloofakti ja arvamuse või tõlgenduse erinevus. Ajajoon. Inimeste eluolu ja tegevusalad minevikus. Mineviku ja tänapäeva võrdlus.

  Muuseumitunnis osalev õpilane:  

  • teab ja näitab kaardil mõningaid mandreid ja ookeane ning mõningaid Euroopa riike; 
  • mõistab, et maa on ümmargune;
  • mõistab, kuidas on maad kujutatud kaartidel eri aegadel;
  • iseloomustab mereäärsete piirkondade eluolu/tegevusi;
  • oskab koostada lihtsamat ajaliini ning lühijuttu mineviku eluolust; 
  • eristab ajaloofakti tõlgendusest ning arvamusest, näeb ja sõnastab probleeme ning pakub lahendusteid; 
  • teeb vahet suulisel, esemelisel ja kirjalikul allikal;
  • teab ajaloo periodiseerimise üldisi põhimõtteid; 
  • mõistab kultuuri, eluolu, traditsioonide muutumist ajas.

  Hind: 3 € / õpilane, Tallinnas ja Harjumaal miinimum summa 40€; mujal Eestis 60 €

  Tundide toimumisaeg lepitakse päringu tegemise järgselt kokku muuseumi ja kooli vahel, sõltuvalt muuseumitunni läbiviijate ressursist soovitud kuupäevadel ja klasside ajalistest võimalustest. Palume ühel koolil võimaluse korral tellida samaks päevaks mitu tundi, muuseum eelistab päringu ajalisel kattuvusel suurema tellitud tundide arvuga kooli

  Meie veebilehe kasutamise jätkamisega nõustute veebilehe põhifunktsioonide toimimiseks ja kasutaja eelistuste salvestamiseks vajalike küpsiste kasutamisega.

  Save preferences More info