Font size

Line height

Contrast

Other

Esteettömyys

 1. Sijainti ja pääsy museoon
 2. Museon sisäänkäynti
 3. Näyttelyesineiden sijoitus museon tilossa
 4. Kassan alueella ja museossa kulkeminen
 5. Vaatesäilytys
 6. Wc-tilat
 7. Museomyymälä
 8. Museokahvila
 9. Museosta poistuminen
 10. Selkokieli
 1. Sijainti ja pääsy museoon

Lentosatama sijaitsee Tallinnassa Kalamajan kaupunginosassa osoitteessa Vesilennuki 6. Lentosataman hallissa sijaitsee yksi Viron merimuseon pysyvistä näyttelyistä. Hallia ympäröi monipuolinen vapaa-ajan viettämisen alue, jossa on satama museoaluksineen sekä leikkikenttä lapsille. Kun seisot Lentosataman hallin edessä, meri on hallin takana alueen pohjoissuunnassa. Oikealla eli idän suunnassa on historiallinen Patarei-vankila ja vasemmalla eli lännen suunnassa on joutomaapalstan takana Noblessnerin satama-alue.

Lentosatamaa lähintä oleva joukkoliikennepysäkki, Lennusadam-pysäkki, sijaitsee Kalaranna-kadulla Vesilennuki-kadun liittymän lähellä, sen pysäkin kautta kulkee linja-autoreitti nro 73. Keskustasta saapuvan ja keskustaan suuntaavan liikenteen pysäkit ovat melko lähekkäin, toinen toisella puolella Vesilennuki-katua. Niiden välinen etäisyys on noin 80 metriä.

Linja-autolla keskustasta saapuessa on museoon pääsemiseen käveltävä ensin 20 metrin verran takaisin keskustan suuntaan. Kävele pitkin asfalttipäällysteistä kävelyreittiä, kunnes tulet kadunyrityksen suojatien kohdalle. Katupäällysteessä on suojatien kohdalla nyppyläkuviointi. Ylitä ajotie. Käänny vasemmalle, Vesilennuki-kadulle ja kävele vielä noin 60 metriä kävelykatua pitkin. Oikealla puolella ovat viher- ja pysäköintialue, vasemmalla on kävelykatu. Kun kävelykatu kääntyy vasemmalle, älä käänny. Jatka kävelyä suoraan ja ylitä Vesilennuki-katu uudelleen suojatietä pitkin ja vasta sen jälkeen käänny oikealle. Kävele tien vasenta reunaa pitkin. Jatka matkaa suoraan eteenpäin. Noin 15 metrin päässä tulet vasemmalle kääntyvä kävelytien kohdalle. Kävelyreitti on noin 5 metriä leveä. Se on ensimmäinen kolmesta Lentosatamaan pääsisäänkäyntiin vievästä kävelyreitistä. Käänny sille tielle, kävele kadun vasenta reunaa pitkin. Ole tarkkana, sillä kävelykadun alussa on tien keskellä autolla ajamasta estävät kiviset ankkurit.

Noin 30 metrin päässä tulet tien käännöksen kohdalle. Sieltä on valittavana kaksi kulkusuuntaa. Jos käännyt vasemmalle ja kuljet sen jälkeen suoraan, tulet museoalusten satama-alueelle, jonne pääsee museolipulla. Lentosataman vesitasohalliin siirtymiseen käänny oikealle, kävele vielä noin 30 metrin matka ja käänny sen jälkeen vasemmalle. Edessäsi on Lentosataman pääsisäänkäynti. Lentosataman vasemmanpuoleinen sisäänkäynti on rakennuksen kulmasta 20 metrin päässä. Oikeanpuoleinen sisäänkäynti on oikeanpuoleisesta kulmasta yhtä kaukana. Jos saavut paikalle taksin kyydissä, pyydä kuljettajaa pysähtymään keskimmäisen kävelykadun kohdalle, se johtaa suoraan museon vasemmanpuoleisen oven kohdalle. Ajoradalta on sinne noin 40 metrin matka. Ole taas tarkkana, sillä myös tällä tiellä saattaa olla autojen ajoa estävät rakenteet. Jos haluat levätä hetken ennen museoon siirtymistä, voit istua tien oikeassa reunassa oleville penkeille.

Jos saavut paikalle autolla seuralaisesi kanssa, auton voi pysäköidä merkitylle pysäköintialueelle. Se sijaitsee toisella puolella katua Lentosatamaa vastapäätä. Toinen merkitty pysäköintialue on Lentosataman hallin oikealla puolella. Liikuntavammaisten ajoneuvojen pysäköintipaikat sijaitsevat myös siellä, hallin sivussa olevalla pysäköintialueella.

Pyörätuolilla pääsee museoon sisällä parhaiten julkisivun oikeanpuoleisesta ovesta. Oven oikealla puolella on pyörätuolin kuvalla varustettu painike, johon painamalla avautuvat molemmat ovilehdet automaattisesti ulospäin. Museon ensimmäisessä kerroksessa on vammaisille tarkoitettu wc.

Museon tavanomaiset aukioloajat toukokuusta syyskuuhun ovat maanantaista sunnuntaihin kello

10-19 ja lokakuusta huhtikuuhun tiistaista sunnuntaihin kello 10–18.

Kassan puhelinnumero on +372 620 0545.

Lentosataman vesitasohalli

Tallinnan Lentosataman vesitasohalli on luokiteltu kuuluvan kaikkein merkittävimpien kaikkina aikoina Viroon rakennettujen teknisten rakennusten joukkoon. Se kuuluu niihin muutamiin 1900-luvulla rakennettuihin rakennuksiin, joka on saanut osakseen kiinnostusta kansainvälisellä tasolla ja ansainnut paikkansa maailman arkkitehtuurisaavutusten historiassa. Tallinnan vesitasohalli pystytettiin osana Pietari Suuren satamaa ja rakennustyöt ajoittuvat vuosiin 1916-17. Hallin rakennustöitä ei saatu suunnitelmien mukaisesti loppuun Venäjälle sijoittuneiden ensimmäisen maailmansodan ja vuoden 1917 lokakuun vallankumouksen aikaisten tapahtumien johdosta. Keskeneräisestä rakennuksesta tuli käyttökelpoinen vuonna 1918 ja sen urakan toteuttivat saksalaiset niiden mahdollisuuksien ja määrärahojen puitteissa, joita oli silloin käytettävissä.

Vesitasohalli on ainutlaatuinen kokonsa ja rakennustekniikan osalta. Se on maailmanlaajuisesti ensimmäinen niin laaja ja ilman sisätukia rakennettu teräsbetoninen kuorirakennus. Sisätukien puuttuminen on tärkeää, jotta hallissa mahtuisi kääntämään vesitasoja. Halli on suunniteltu tanskalaisessa insinööritoimistossa Christiani & Nielsen.

Rakennus on Viron tasavallan aikana vuosina 1918–1940 Viron ilmavoimien käytössä. Neuvostomiehityksen aikana oli rakennus laivaston käytössä. Viron merimuseo avasi toukokuussa 2012 Lentosataman vesitasohallissa museo-osaston.

Valtavan kokoinen tumman- ja harmaan sävyinen rakennus, jota on joissakin historiallisissa asiakirjoissa sanottu vähättelevästi kolmiosaiseksi teräsbetonivajaksi, on pohjakaavaltaan suorakaiteen muotoinen, sen mitat ovat 48 × 121 metriä. Rakennuksessa on neljä tornia – jokaisessa kulmassa yksi. Rakennuksen kattoa voi sanoa jopa koristeelliseksi. Sen keskiosan peittävät kolme melko laakeaa kupolia. Niistä lähtevät pituussuunnassa puolitetun sylinterin muotoiset katto-osat, jotka ulottuvat aina ulkoseinään saakka, muodostaen katon perusosan. Rakennuksen korkeus on kupolin kärjestä mitattuna 25 metriä. Tummien kattokupoleiden kärjessä on 12-kulmaiset valaisimet, joissa on pienet puukehyksiset ikkunat. Jokaisen kupolin valaisimen päällä on tankoon kiinnitettynä lentokoneen muotoinen tuuliviiri.

Rakennus ja sen julkisivut ovat symmetrisiä. Rakennuksen pääjulkisivu sijoittuu hallin lyhyempään eteläseinään. Sen leveys on 48 metriä. Suurimman osan etujulkisivua peittävät betonipilareiden jäsentämä ilmava lasiseinä ja toisen kerroksen kahvilan terassi. Julkisivun kulmissa on harmaat tornit. Pääjulkisivun keskellä on kaksi keskipisteen suhteen symmetrisesti sijoitettua sisäänpääsyovea.

Etuseinän molemmissa kulmissa on kaksikerroksiset tornit. Kahden kerroksen välissä ja tornin yläreunassa on seinästä osittain ulkoneva betonipalkki. Samanlaiset, mutta pystysuuntaan sijoitetut pilarit reunustavat myös tornien kulmia, muodostaen näin ikään kuin säleikön. Betonirakenteen välissä oleva seinä on muurattu palavakivituhkasta valmistetuista harkoista. Tornien molempien kerrosten keskellä on nelikulmaiset pieniruutuiset ja puukehyksiset ikkunat. Tornien kärjessä on parveke. Parvekkeiden metallikaiteen välissä on vahvemmat ja hieman korkeammat betonipilarit.

Tornien välissä oleva julkisivun lasinen osa on tornien kanssa samalla viivalla. Lasiosa on tornin pohjakerroksen korkuinen ja sitä jäsentävät neljä betonista kantavaa pilaria. Lasisen julkisivun osan kohdalla on puisella kaiteella suojattu museokahvilan ulkoilmaterassi. Myös terassin takaseinänä on betonipilareilla ja yhdellä vaakasuuntaisella palkilla jäsennelty leveä lasiseinä, jota rajaa ylhäältä käsin katon kaareva viiva. Lasipinnasta työntyvät pystysuunnassa ulos betonipilarit, jotka jäsentävät seinän alaosan viiteen isoon lasi-ikkunaan. Vaakasuuntaisesta palkista korkeammalla jakavat betonipilarit lasiseinän kolmeentoista osaan, jotka on kehysten avulla pieniruutuisiksi ikkunoiksi jaettu.

Rakennuksen vasen ja oikea sivujulkisivu ovat 121 metriä leveitä. Molempien sivujulkisivujen päissä on rakennuksen kulmatornit. Kulmatorneissa ei ole ikkunoita sivujulkisivujen kohdalla. Tornien välissä on suorakaiteen muotoinen rakennuksen osa, joka on yhtä korkea kuin tornit ja sijaitsee niiden kanssa samalla viivalla.

Sivujulkisivut eivät ole täysin identtisiä. Hallin vasemmalla sivulla ei lännen puolella olevien tornien välisen seinän osan peittää tummanharmaa metallirakenteinen nostoportti. Portin pinnan peittää vinoneliöiden muodostama kuvio. Nostoportin taakse jää tornien korkeuteen kohoava lasiseinä. Nostoportti on normaalisti suljettu, lisäten täten rakennuksen ulkoilmeeseen massiivisuutta ja sotilaallista ilmettä. Kun portti on nostettu ylös, hallin läntiselle sivulle syntyy katon reunan alle kolmion muotoinen tila. Kolmionmuotoisen katon alareunassa on pieni kaltevuus, joka suuntautuu ylöspäin. Kulmatornien välissä olevan osan peittävät kolme isoa samanlaista betonista puoliympyrää, ne ovat puolitetun sylinterin muotoisen katon osia. Jokaisen puolitetun sylinterin takana kohoaa yksi kupoli. Sylinterin kaaren alle jäävää betoniosaa jäsentävät osittain seinästä ulkonevat pystysuuntaiset kantavat pilarit.

Rakennuksen oikeanpuoleinen eli itäinen sivu on rakennettu lähinnä betonista ja sitä jäsentävät betoniset kantavat pilarit. Myös nämä pilarit ovat jonkin verran julkisivusta ulkonevia. Pilareita on yhteensä 19 kappaletta. Tornien ensimmäisen ja toisen kerroksen korkeudessa on koko julkisivun leveydeltä vaakasuuntainen osittain seinästä ulkoneva betoninen kantava palkki. Rakennuksen oikealla sivulla on tasaisin välein kuusi puista harmaata kaksilehdistä ovea. Ne on tarkoitettu museon henkilökunnalle. Myös tällä sivulla peittävät kulmatornien välisen osan kolme samankokoista puoliympyrää, mutta tässä ovat sylinterin kaaren alla olevat lasia. Lasipinnan jäsentävät betonipilarit ja niiden välissä oleva pinta on jaettu kehysten avulla pieniruutuisiksi ikkunoiksi.

Rakennuksen takasivu on merelle päin. Takasivun molemmissa kulmissa on samanlaiset tornit kuin etujulkisivussa, tornin kerrosten keskellä on ikkunat. Tornien välisen alueen peittää samalla tavalla kuin rakennuksen vasemmalla sivulla tummanharmaa nostoportti, ja sen yllä, koko tornien välisen sivuosan pituudelta on puolikkaan sylinterin muotoinen päätykaari. Nostoportin taakse jäävä seinä on lasia.

 1. Museon sisäänkäynti

Museon julkisivun keskellä on kaksi toisistaan noin 3 metrin päässä olevaa pääsisäänkäyntiä. Lentosataman vasemmanpuoleinen sisäänkäynti on rakennuksen kulmasta noin 20 metrin päässä. Oikeanpuoleinen ovi on oikeasta kulmasta myös noin 20 metrin päässä. Sisään pääsee molemmista ovista, mutta alla oleva kuvaus lähtee vasemmanpuoleisesta ovesta. Liikuntaesteisten vieraiden sisään pääsemistä varten on käytettävä oikeanpuoleista sisäänkäyntiä. Sisäänkäynneissä on kaksilehtiset lasiovet, oikeanpuoleinen ovilehti aukeaa. Kun ovi on suljettu, vedä sisäänkäynnin oikeanpuolisen oven pystysuuntaista kahvaa ulospäin. Voimakkaasti ei tarvitse vetää, ovi avautuu nykäisystä itsestään. Sisäänkäyntiä seuraa noin 3,5 metrin pituinen tuulikäytävä, jonka lattian kulkureitit on kuramatoilla peitetty. Kävele suoraan eteenpäin. Kun olet kulkenut tuulikäytävän halki, tulet liikkumisanturilla varustetun sisäisten lasiovien kohdalle. Kun olet kulkenut näiden ovien läpi, olet tullut kassan alueelle.

Koko kassan alue on sinisävyinen, sen takaseinää koristaa koko maan suurimpiin kuuluva akvaario. Kattoon on kiinnitetty kaksiulotteiset ja erikokoiset mustat veneenmuotoiset levyt.

Kassan alueen keskellä suurin piirtein sisäänkäyntejä vastapäätä on iso ympyrän muotoinen hieman lantionviivaa korkeammalle kohoava kassatiski. Kassan takana ja siitä oikealle on akvaarioseinä, sen jälkeen hissi sekä näyttelysaliin ja kahvilaan johtavat portaat ja kassan alueen päädyssä on vaatesäilytys. Kassaa vasemmalle jää uloskäynti näyttelyalueella, sieltä eteenpäin sijaitsevat wc-tilat, toiset kahvilaan johtavat portaat ja vasemmalla, aivan sisäänkäyntien vieressä on museomyymälä.

 1. Näyttelyesineiden sijoitus museon tilossa

1900-luvun alussa rakennetun Lentosataman vesitasohallissa sijaitsee toinen Viron merimuseon kahdesta pysyvästä näyttelystä. Se on koko Pohjois-Euroopan komein merimuseo. Piha-alueella on vuosisadan ikäinen höyrylaiva-jäänmurtaja Suur Tõll. Hallin sisällä ovat sukellusvene Lembit, veneet ja purjeveneet, vesitason Short 184 jäljennös, miinat, tykit ja monta muuta oikean kokoista museoesinettä. Maailmanympärysmatka keltaisen sukellusveneen kyydissä, valokuvaaminen merimiehen vaatteisiin pukeutuneena, valtava akvaario ja erilaiset simulaatiolaitteet tekevät Lentosatamassa vierailemisesta koko perheen kannalta mieleenpainuvan elämyksen.

Lentosataman pysyvä näyttely on jaettu kolmeen tasoon: vedenalaiseen, veden tasolla olevaan ja ilmatasoon. Sillalla eli toisessa kerroksessa kävelevä vieras näkee kaikki näyttelyesineet aivan kuten ne veden pinnalla tai rannalla liikkuessa näkyisivät. Myös näyttelykierros alkaa toisesta kerroksesta.

Koska Lentosataman pysyvässä näyttelyssä ei ole vielä kuvailutulkkausta eikä viittomakielistä tulkkausta, suosittelemme, että kutsut seuralaisen mukaan näyttelyyn.

Ensimmäisellä kerroksella sijaitsevat kassan alue, museomyymälä, wc-tilat, vartioimaton vaatesäilytys ja lukittavat säilytyskaapit sekä näyttelyn ”Vedenalaisen maailman” osa.

Toisessa kerroksessa sijaitsevat: kahvila, näyttelykierroksen alkupiste ja näyttelyalueen osa ”Vedenpäällinen maailma”

Tilapäisten näyttelyiden alueet

Avaamme pian uuden näyttelyn ”Venezia – merten kuningatar”.

Lentosataman tilapäinen näyttely „Viikingit ennen viikinkejä“ on koottu näkö- ja kuulovammaisten näyttelyvieraat huomioiden ja näyttelytilaan pääsee pyörätuolilla. Esittelytekstit on laadittu selkokielellä.

Näyttely „Viikingit ennen viikinkejä“ on avattu 16.02.2023 – 07.01.2024 ja sijaitsee Lentosataman pohjakerroksen pienessä näyttelysalissa.

Saarenmaalla, nykyisen Salmen kylän lähellä käytiin noin 1300 vuotta sitten verinen taistelu, jossa kaatuneet pohjoismaiset sotamiehet haudattiin meren rannalla kahteen laivaan. Näiden laivojen löytyminen vuonna 2008 on antanut runsaasti uutta ja merkittävää tietoa varhaisten viikinkien aikakaudesta. Salmen laivat ovat tärkeä tietolähde Itämeren alueen laivarakennuksen historian tutkijoiden käyttöön. Isompi Salmen kylästä löytynyt alus on vanhin Itämeren alueelta löydetty purjevene, joka on rakennettu arviolta vuosien 700 – 750 jKr. välisenä ajanjaksona.

Näyttelyvieraat pääsevät tutustumaan 150 alkuperäiseen, viikinkisotilaille hautauslahjoina mukaan laitettuun esineeseen, jotka auttavat luomaan mielikuvan silloisten sotamiesten elämästä. Mistä nämä samaan sotajoukkoon kuuluneet miehet olivat lähtöisin, millaisilla aluksilla merille lähdettiin, mitä oli otettu mukaan, miten taisteltiin ja miten vieraalla maalla kaatuneet miehet haudattiin. Näyttelyssä on esillä myös isomman aluksen 1:10 mittakaavassa rakennettu pienoismalli. Isolta näytöltä voi seurata löytöjen tutkimustuloksiin ja Salmen seudun 1300 vuotta sitten vallinneen maiseman rekonstruktioon perustuvaa 4 minuutin animaatiota, joka välittää yhden mahdollisen version muinoin käydyn taistelun kulusta.

Kun kuljet tämän näyttelyn kautta pysyvään näyttelyyn, on siirryttävä toisen kerroksen sillan kautta kerroksen päätyyn, laskeutua portaat, kulkea vielä metrin verran eteenpäin ja kääntyä vasempaan, kulkea 3 metrin matkan, kunnes tulet taktiilisen ohjausreitin kohdalle, joka merkitsee samalla näyttelyn alkupistettä.

Näkövammaisten näyttelyvieraiden apuna on ohjausreitti, voi koskettaa viikinkien laivoissa perinteisesti käytettyä limittäistä lankutusta sekä löytöesineiden jäljennöksiä tai niiden mukaan rakennettuja esineitä – rengasmiekkaa, pelinappulaa, Hnefatafl-lautapeliä, kampaa ja koruja. Tunnustelemista varten on esillä myös Salmen toisen laivan laivahaudan päällimmäisen kerroksen mukaan kohokuvioitu kaavio.

Näyttelyn tilaratkaisu sopii pyörätuolilla kulkemiseen.

 1. Kassan alueella ja museossa kulkeminen

Kun olet astunut museoon vasemmanpuoleisesta ovesta ja tullut kassan alueelle, kulje kuramaton loppuun ja sieltä kello 1 suuntaan vielä noin 3 metrin verran, kunnes tulet kassan kohdalle, josta voit ostaa lipun.

Kun vierailet pysyvässä näyttelyssä ja siirryt tilapäisiin näyttelyihin pysyvän näyttelyn kautta, säilytä lippu. Näyttelyalueelle pääsemiseen on lippu skannattava toisessa kerroksessa pysyvän näyttelyn alussa. Kassalla kiinnitetään lipun viivakoodiin kohokuvioitu tarra.

Toiseen kerrokseen, josta alkaa pysyvä näyttely ja jossa sijaitsee museokahvila, pääsee hissillä tai portaita pitkin. Ne sijaitsevat vastakkain, noin 5 metrin päässä toinen toisistaan.

Hissi on museon sisäänkäynnistä kello 2 ja 3 välissä, kassalta oikealle. Käänny kassan kohdalla ympäri, ota muutama askel, käänny taas, jotta kassa jää sinusta vasemmalle ja lasinen etuseinä oikealle ja kävele noin 7 metriä, kunnes vasemmalle jäävä seinä päättyy. Sitten käänny vasemmalle, kulje vielä 2 metriä, kunnes tulet kuramaton kohdalle. Käänny taas vasemmalle. Hissi on suoraan edessäsi. Hissin painike on hissin vasemmalla puolella, noin metrin korkeudella.

Hissiin astuessa jäävät painikkeet oikealle noin lantion korkeuteen. Painikkeet on merkitty taktiilisilla merkeillä, keskimmäinen pystysuuntainen rivi ylhäältä alas on: 2, 1 sekä „ovet kiinni“. Painikkeen „ovet kiinni“ vieressä vasemmalla ja oikealla on vielä kaksi painiketta– „ovet auki“ ja „hälytys“. Hissiä ei ole äänitiedostusta. Poistu hissistä toisessa kerroksessa, käänny vasemmalle ja kulje vielä noin 5 metriä. Tulet vasemmanpuoleisen turvaportin pilarin kohdalle, siellä on pääsy pysyvään näyttelyyn.

Jos haluat kulkea portaissa, siirry kassan luota hissin luo ja käänny siten, että hissi jäisi selkäsi taakse. Portaat ovat suoraan edessäsi. Kulje noin 5 metriä suoraan. Edessäsi ovat leveät portaat, jotka johtavat museon toiseen kerrokseen. Portaiden molemmin puolin on kaide, kulje vasenta reunaa pitkin. Kävele 18 askelmaa ylöspäin, kunnes tulet portaiden välitasolle, jossa portaat kääntyvät vasemmalle. Käänny vasemmassa reunassa liikkuen portaita pitkin. Kävele vielä 18 askelmaa ylöspäin. Tulet toiseen kerrokseen. Suoraan eteen, noin 6 metrin päähän jää kahvilan alue. Kello 2 suunnassa on sisäänkäynti pysyvään näyttelyyn. Portaiden luota on sinne noin 6 metrin matka. Näyttelyn alkupisteen kohdalla on turvaportti.

Kun olet tullut toisen kerroksen näyttelyalueen alkuun, on näyttelyyn pääsemiseen skannattava lippu. Skannauslaite on sinun oikealla puolellasi ja noin metrin korkeudessa. Löydä lipussa kassalla siihen lisätty kohokuvioinen tarra, joka sijaitsee viivakoodin vieressä. Laita lippu turvaportaiden pilariin siten, että merkitty osa on ylöspäin. Lipun skannaa pilarin kohdalla oleva turvaportaiden osa. Skannauksen onnistumisesta on merkkinä piippaus, joka kuuluu, kun lasiportaat avautuvat. Portaat avautuvat liikkeen suuntaan ja portaiden läpi kuljetaan yksi kerrallaan.

Museon toisen kerroksen näyttelysalissa kuljetaan siltaa pitkin, jossa on sujuvia nousuja ja laskuja. Sillan vasemmalla puolella kaiteen reunassa ovat polvenkorkuiset penkit, siksi pyri kulkemaan sillan oikealla puolella kaiteen reunaa pitkin. Myös oikeaa puolta pitkin kulkiessa pitää olla tarkkana, sillä molemmin puolin on kaiteiden luona noin 1-1,5 metriä korkeuteen sijoitetut tiedotustaulut ja interaktiiviset näytöt, sillan keskellä ovat taas noin 20 cm korkuiset kaapit. Sillalla saattaa olla myös äänettömästi pysähtyneitä museovieraita sillalta näkyviä näyttelyesineitä tutkimassa.

Kulje noin 40 metriä suoraan, kunnes silta kääntyy hieman oikealle. Kulje pitkin kaiteen reunaa vielä noin 40 metrin verran eteenpäin, kunnes silta kääntyy oikealle. Kulje vielä noin 3 metriä, pyri kulkemaan oikeanpuoleisen kaiteen reunaa pitkin. Sen jälkeen vaihda puolta ja kulje vasenta reunaa pitkin. Ole tarkkana, sillä tälläkin sillan osuudella on polvenkorkuisia penkkejä. Kulje noin 25 metriä eteenpäin, kunnes silta kääntyy oikealle. Käänny sen mukana. Kun kuljet kuitenkin tällä sillan osuudella oikealla puolella, ole sen osuuden keskellä tarkkana, sillä tässä kohtaan tulee sillan kohdalle melko matalalta sen yllä kulkeva toinen silta.

Kun pysyt sillalla ja kävelet suoraan eteenpäin, oikealle puolellesi jää noin 60 metriä pitkä sukellusvene Lembit. Pääsy laivaan on kääntymispaikasta noin 30 metrin päässä. Sukellusveneen sisäänpääsyrampista noin 25 metriä suoraan kulkiessa tulet edellä mainitun sillan päättävien portaiden kohdalle, jotka johtavat alas pohjakerrokseen. Ole ennen portaille astumista tarkkana, sillä sillan keskellä on korkea 20 cm leveä kaappi ja tavanomaisen ääniopastetun kierroksen laitteiden palauttamispiste. Noin 3 metriä ennen portaita, ehti kaapin ja äänilaitteiden palauttamispisteen jälkeen voit kääntyä vasemmalle, jotta jatkaisit hissin kyydissä pysyvän näyttelyn saliin pohjakerroksessa. Kun päätät valita tämän reitin, ylitä lyhyt sisäänpääsysilta, kun astut betonilattiaan, jatka kulkua kello 11 suuntaan. 2 metrin päässä on hissi. Hissin painike on vasemmalla. Kun päätät kulkea portaita, ole tarkkana, sillä kaiteet päättyvät ennen portaiden päättymistä. Portaissa on 18 askelmaa. Alas, pohjakerrokseen päästessäsi jää selkäsi taakse pohjanäyttelyn laaja näyttelyalue ja sen päähän iso tilapäisten näyttelyiden alue. Pieni näyttelyalue on kello 10 suunnassa ja museosta pois ohjaava ovi kello 2 suunnassa.

 1. Vaatesäilytys

Museon ensimmäisessä kerroksessa kassan alueen oikealla puolella on vartioimaton vaatesäilytys ja hissin ja portaiden vieressä ovat lukittavat säilytyskaapit. Ulko-ovelta vaatesäilytyksen alueelle kulkemiseen siirry noin 12 metrin verran oikealle. Siellä, oikealla puolellasi, on sinun kulkusuuntasi suhteen poikittain oleva tiski, jonne voit tarvittaessa laittaa tavaroitasi. Tiskin eteen ja oikealle, hallin lasisen etuseinän puolelle jäävät matalat tolpat. Tiskin takana ovat korkeudeltaan vaihtelevat kahteen jalkaan tukeutuvat veneenmuotoiset narikat. Ole varovainen, koukkujen kärjet ovat teräviä ja ulottuvat narikan tukijalkoja kauemmas. Vasemmalle seinän viereen jää kaksi ripustustankoa, johon voivat vaatteensa ripustaa sekä lapset että pyörätuolilla kulkijat.

Jotta pääsisit hissin oikean sivun takana olevien säilytyskaappien luo, käänny vaatesäilytyksen tiskin luona siten, että hissin lasinen etuseinä jäisi selkäsi taakse ja vaatesäilytyksen tiski olisi oikealla. Kulje vielä noin 11 metriä eteenpäin. Käänny vasemmalle, kulje suoraan noin 3 metriä. Sinua vasemmalla ovat 14 isoa lukittavaa kaappia – kaksi riviä päällekkäin, kummassakin rivissä seitsemän kaappia. Niiden käyttämiseen tarvitset yhden euron tai viidenkymmenen sentin eurokolikon pantiksi, se palautetaan myöhemmin. Kaappien avainlukot ovat ovien oikeassa reunassa. Kaapeissa ja avaimissa ei ole taktiilisia numeroita. Kun palaat kaappien luota samaa reittiä takaisin ja käännyt oikealle, tulet hissin kohdalle. Toinen lukittavien kaappien alue on portaiden vasemmalla sivulla.

 1. Wc-tilat

Wc-tilat sijaitsevat Lentosataman ensimmäisessä kerroksessa kassan alueella, sisäänkäynneistä vasemmalla. Vasemmanpuoleisen sisäänkäynnin kautta sisään tullessa kulje kuramaton loppuun, ota vielä metrin mittainen askel ja käänny vasemmalle, kulje sen jälkeen vielä noin 11 metriä, kunnes tulet naisten wc-tilan sinisen oven kohdalle. Naisten wc-tiloista seuraavana on miesten vessa ja sen takana on esteetön wc.

Naisten wc-tilojen ovi avautuu ulospäin ja oikealle. Wc on suorakaiteen muotoinen ja koostuu kahdesta erillisestä tilasta. Wc-tiloissa soi musiikki ja valot palavat. Ovesta sisään astuessa on heti vasemmalla koko seinän pituudelta allaskaappi kolmella pesualtaalla ja yhteensä kuudella hanalla. Kaapin päissä on roskalaatikot. Hanat toimivat jalalla lattiassa olevaan pyöreään painikkeeseen painettaessa. Hanojen välissä on saippua-annostelijat. Paperiset käsipyyhkeet ovat pesualtaista oikealle puolelle, tilan päätyseinässä, niiden vieressä on kaksi kuivausvälillä varustettua käsien kuivauslaitetta. Samanlaiset kuivauslaitteet ovat myös pesualtaita vastapäätä olevassa seinässä, ovesta noin 6 metrin päässä. Samaan seinään ja melkein samalle etäisyydelle jää oviaukko, joka ohjaa wc-tilan koppien luo. Oviaukosta sisään astuessa jää vastakkaiseen seinään kuusi koppia, joiden ovet avautuvat ulospäin ja vasemmalle ja kello seitsemän suunnassa on vielä kaksi koppia, joiden ovet avautuvat ulospäin ja oikealle. Kopit ovat kapeita, noin 1 × 1,5 m. Wc-istuin on koppiin astuessa aivan edessäsi, paperiteline on vasemmalla ja hygieniatarvikkeille varattu roskalaatikko on heti oven veressä oikeanpuoleisessa seinässä.

Miesten wc-tila on naisten wc-tilasta noin 2 metrin päässä. Sen ovi avautuu ulospäin ja oikealle. Sekin tila koostuu, kuten naisten wc-tila, kahdesta osasta. Oven luota tultaessa on koko vasemmanpuoleisen seinän pituudelta allaskaappi kolmella pesualtaalla ja kuudella hanalla. Päätyseinässä, ovesta 4 metrin päässä, on käsienkuivauslaite kuivausvälillä ja paperipyyhkeet. Päätyseinän luona avautuu vasemmalle toinen avoin tilan osa, joka on myös jaettu kahteen osaan. Vasemmalle jää kolme urinaalia ja oikealle jää pääsy urinaaleja vastapäätä olevaan tilan osaan, jossa vasemmalla ja oikealla on kaksi koppia. Oikealle jäävien koppien ovet avautuvat ulospäin vasemmalle. Kopit ovat kapeita, noin 1 × 1,5 m. Wc-istuin on koppiin astuessa aivan edessäsi, paperiteline on vasemmalla ja roskalaatikko on heti oven veressä oikeanpuoleisessa seinässä. Vasemmalla sijaitsevien koppien ovet avautuvat ulospäin oikealle ja kopin sisustus on vastakkaisen seinän koppeihin nähden peilikuvana.

Heti miesten wc-tilojen vieressä on sininen ovi esteettömään wc-tilaan. Jos vahingossa ohitat esteettömän wc:n ovet, tulet erkkerin kohdalle, jossa ovat toiset portaat, jotka johtavat suoraan kahvilaan. Esteettömän wc-tilan ovi avautuu ulospäin ja oikealle. Valokatkaisija on seinässä, vasemmalla puolella. Wc:ssä soi musiikki. Esteetön wc on pohjakaavaltaan suorakaiteen muotoinen ja noin 2,5 metriä leveä ja 2 metriä syvä. Noin 1 metrin päässä ovesta kello 10 suuntaan on wc-istuin. Istuimen vieressä vasemmalla on tuoli. Wc-istuimessa on käsinojat molemmin puolin. Vessapaperi on kiinnitetty vasempaan, ovenpuoleiseen käsinojaan. Pesuallas on oven suunnasta suoraan noin 1,5 metrin päässä. Hana toimii vivulla. Saippua-annostelija ja paperipyyhkeet ovat pesualtaan oikealle puolelle jäävässä seinässä. Niiden vieressä on vaipanvaihtoalusta. Roskalaatikko on pesualtaan vieressä lattialla oikeapuoleisessa nurkassa. Pesualtaasta vasemmalla on käsienkuivauslaite kuvausvälillä. Sen vieressä ovat vessapaperiteline ja roskalaatikko.

 1. Museomyymälä

Museomyymälä sijaitsee kassan alueen ulkoseinän vieressä. Se jää museon sisäänkäynnistä vasemmalle. Kulje lokamatosta 1 metrin verran eteenpäin ja sen jälkeen 4 metriä vasemmalle. Jos päätät vierailla myymälässä museovierailun jälkeen, myymälä jää aivan näyttelyalueen ulospääsyä vastapäätä liukuovien viereen.

Myymälään pääsee leveän ja korkean oviaukon kautta. Oviaukossa on heti polven korkuinen kalustepenkki, jonka päällä on mallinuket. Myymälä on suorakaiteen muotoinen, noin 5 metriä syvä ja 10 metriä leveä. Vaaleat vitriinikaapit, hyllyt ja kalustetelineet on sijoitettu koko tilaan keskelle ja pitkin seiniä. Kassa on myymälän ovelta kello 2 suuntaan. Myymälässä on saatavissa laaja valikoima erilaisia tavaroita, mm. suosittuja matkamuistoja – magneetit, kynät, postikortit. Myymälässä on myös monipuolinen meriaiheisten kirjojen valikoima. Matkamuistojen ja kirjojen lisäksi voit halutessasi ostaa viilentävän jäätelön tai vesipullon.

 1. Museokahvila

Museon kahvila sijaitsee museon toisessa kerroksessa. Siihen pääsee portaita pitkin tai hissillä. Hissillä kulkiessa käänny hissistä poistumisen jälkeen vasemmalle, kulje noin 2 metriä, sen jälkeen käänny vasemmalle, josta alkaa kahvilan alue. Portaita kulkiessa jää kahvilan alue aivan portaiden eteen, portaista noin 6 metrin päähän. Kahvilan tiskille siirtymiseen kulje suoraan noin 20 metriä. Kahvilan alueella liikkuessa jäävät sinusta oikealle ja vasemmalle vakiokorkuiset kahvilan pöydät ja selkänojalliset tuolit. Niitä on kahvilan tiskin toisella puolella. Kahvilan tiski, jossa tilaat haluamasi juomat tai annokset, jää vasemmalle ja kääntyy muutaman metrin päässä oikealle. Kahvilassa voit ostaa lämpimiä tai kylmiä juomia, kakkupalan tai lämmintä ruokaa. Kesäkaudella on avattu samassa kerroksessa sijaitseva kahvilan terassi.

 1. Museosta poistuminen

Näyttelyistä poistutaan pohjakerroksen salin kautta. Liikkumisanturilla varustettu ja automaattisesti avautuva uloskäynti jää salin etuosaan, kello 12 ja 1 väliin.

Ovien luota johtaa tasaisesti nouseva leveä kalteva ramppi. Ovien kautta poistuessasi käänny vasemmalle. Kävele noin 5 metriä, kunnes tulet kassan kohdalle. Käänny kassan luona selin akvaarioon ja kulje suoraan, kunnes tulet lokamaton kohdalle. Kulkua jatkaessasi tulet automaattisesti avautuvien ovien kohdalle, sen jälkeen siirryt tuulikäytävään ja noin 3,5 metrin päässä ulko-ovelle, joka avautuu ulospäin. Olet taas Lentosataman edessä. Taksien virallinen pysäköintipaikka on vasemmalla, linja-autopysäkki kello yhden suunnassa.

 1. Selkokieli

Meie veebilehe kasutamise jätkamisega nõustute veebilehe põhifunktsioonide toimimiseks ja kasutaja eelistuste salvestamiseks vajalike küpsiste kasutamisega.

Save preferences More info