Fonttikoko

Viivankorkeus

Kontrasti

Muita vaihtoehtoja

Suomalaiset konservaattorit auttoivat säilyttämään uudelleen avatun Viron merimuseon tähtiesineen

Viron merimuseon uusi perusnäyttely avataan 29. marraskuuta kahden vuoden entisöintiurakan jälkeen. Sen aikana Suuri Rantaportti ja Paksun Margareetan tykkitorni kunnostettiin täysin.

Unescon maailmanperintöluetteloon kuuluvassa museokompleksissa on nyt esillä koko Euroopassa ainutlaatuinen 700 vuotta vanha hansalaivan hylky, lisäksi 70 laivan pienoismallia ja 50 digitaalista ratkaisua.

”Matkailijoiden rakastaman Paksun Margareetan tykkitornin lisäksi meillä on ilo avata kävijöille myös Suuren rantaportin käytävät sekä kokonaan uusi, sisäpihalle ja osin tornin alle rakennettu näyttelytila”, kertoo merimuseon johtaja Urmas Dresen.

“Uuden tilan luominen oli rakennustöiden suurin haaste. Toisaalta työvaiheissa paljastui arkeologisia löydöksiä, jotka ovat selkiyttäneet käsitystä kaupungin linnoittamisesta ennen tykkitornin rakentamista. Löydökset ovat nyt nähtävillä museossa.”

Uuden näyttelyn tähti on keskiaikaisen rahtialuksen koggin hylky.

“Siitä tekee ainutlaatuisen lähes 700 hylyn yhteydestä Tallinnassa vuonna 2015 löydettyä esinettä. Vastaavaa esineistöä ei ole saatu yhdestäkään muusta tämäntyyppisestä Euroopassa löydetystä aluksesta. Ne kertovat meille paljon laivaelämästä”, toteaa Urmas Dresen.

Dresen tuo esiin suomalaisten konservaattorien osuuden koggin entisöintiin.

“Arvostamme suuresti FOG:n konservaattoreiden panosta tärkeimmän näyttelyesineemme säilymiseen, ja yritämme tehdä kävijöihin vaikutuksen esittelemällä koggia uudella tavalla”, sanoo Dresen.

Museossa on esillä myös Suomen aluevesillä 2012 verkkoon tarttunut harvinainen keulakuva, jota konservoitiin seitsemän vuotta Göteborgissa.

Pienoismalleja rakennettiin Ahvenanmaalle ja Mauritiuksella

Näyttely kertoo Viron merenkulun historiasta ja sen maailmanlaajuisista yhteyksistä keskiajan hansakaupasta nykyajan risteilyaluksiin asti. Digitaalisten ratkaisujen avulla esitellään merenkulkua ja kaupankäyntiä, esimerkiksi kaupunkeja, joissa laivat rakennettiin tai alusten kotisatamia neuvostoaikana.

Osa laivojen pienoismalleista rakennettiin Ahvenanmaalle ja Mauritiukselle.

”Ahvenanmaalaisen pienoismallirakentajan Håkan Lindbergin ammattitaito on ehdotonta huippua. Museoesineiden laatuvaatimukset ovat paljon korkeampia kuin matkamuistojen. Hänen käsityössään jokainen yksityiskohta on viimeistelty täydellisyyteen asti”,  Urmas Dresen kehuu.

Perusnäyttelyyn sisältyy 50 digitaalista kohdetta, joiden tarkoituksena on visualisoida historiallista tietoa.

“Digitaalisilla ratkaisuilla on valtava lisäarvo jokaiselle museolle, sillä ne auttavat välittämään paljon enemmän tietoa kuin paperi tai tulosteet mahdollistaisivat. Lisäksi ne auttavat paljastamaan tähän asti salaisuuksina pysyneitä seikkoja”, selitti Urmas Dresen.

Uusi elämyksellinen perusnäyttely houkuttelee lapsia interaktiivisilla ja käsin kosketeltavilla näyttelykohteilla. Myös erityistarpeiset kävijät kuten näkö-, kuulo- ja liikuntavammaiset on huomioitu. Paksu Margareeta onkin ensimmäinen virolainen museo, jossa saavutettavuus on otettu huomioon näin monin tavoin. Se on myös ensimmäinen hissillä varustettu torni Tallinnan vanhassakaupungissa.

Viron merimuseon kunnostamista on osarahoitettu Euroopan aluerahastosta Enterprise Estonian kautta. Saavutettavuusratkaisuja on tukenut kansalaisyhteiskunnan kehitystä tukeva KÜSK-säätiö sekä Viro100-ohjelma.