Muuseum kohvris

Koolieelikutele, 1.–4. klassile
Kestus: 45 min (1 koolitund)

Kui lapsed ei saa tulla muuseumisse, tuleb muuseum kooli! Programmi käigus tutvume Meremuuseumi tööga ning muuseumite tööpõhimõtetega üldisemalt – saame teada, miks muuseum kogub, säilitab, uurib ja vahendab vanu asju ja lugusid. Uurime tõelisi museaale, teeme morsekirja ja arutame, milliseid töid merel vanasti tehti ja millega tänapäeval tegeletakse. Kokkuleppel saab tunni sisus teha muudatusi, et keskenduda mõnele spetsiifilisemale Meremuuseumi teemale.

Ühisosad õppekavaga:

Ametid ja karjäär; tänapäeva ja mineviku võrdlemine; sõnavara arendamine; tehnoloogia areng laevatüüpide näitel; muuseum kui koht õppimiseks (elukestev õpe), museaalid kui ajalooallikad (allikakriitilisus); merekultuur kui osa Eesti kultuurilisest identiteedist.

Õpilane:

 • selgitab, mis tööd teeb muuseum
 • toob näiteid sellest, mida kogub ja uurib Meremuuseum
 • nimetab tänapäevaseid ja purjelaevade ajastu merenduslikke ameteid kasutades merenduslikku sõnavara
 • võrdleb tänapäevaseid ja ajaloolisi merega seotud töid ja laevasid
 • uurib museaale ja arutleb nende tähtsuse üle

Ühisosad koolieelse lasteasutuse õppekava valdkondadega:

Mina ja keskkond: ametid, looduskeskkond; keel ja kõne: oma mõtete edasiandmine suulises kõnes, sõnavara areng; matemaatika: erinevates objektides sarnasuste ja erinevuste vaatlemine, esemete maailmas orienteerumine; kunst: vaatleb ja kirjeldab ümbritsevat, tarbeesemeid ja kunstiteoseid; liikumine: liikumisosavus, tasakaal, kiirus. Üldoskused: mänguoskused, tunnetus- ja õpioskused, sotsiaalsed oskused, enesekohased oskused.

Muuseumitunni eesmärgid koolieelikutele:

  • Õpilane tutvub ja oskab selgitada, mis tööd tehakse muuseumis;
  • Õpilane toob näiteid sellest, mida kogub ja uurib Meremuuseum;
  • Õpilane teab, nimetab ja kirjeldab mereameteid, kasutades vastavat sõnavara;
  • Õpilane oskab võrrelda tänapäeva ja mineviku suhtlusviise (kirja saatmine, päevik, tänapäeval telefon ja arvuti jms)
  • Õpilane uurib museaale ja arutleb nende tähtsuse üle.

Hind:

3 € / õpilane, Tallinnas ja Harjumaal miinimum summa 40€; mujal Eestis 60 €

Sündmused

Vaata kalendrit

Korralda oma sündmus

Teeme koos sündmuse, millest räägitakse veel kaua!

Vaata lähemalt

Uudised

Meremuuseumi püsiekspositsioon Lennusadamas läbib uuenduskuuri

Meremuuseumi püsiekspositsioon Lennusadamas läbib uuenduskuuri.
Eesti Meremuuseumi partneriteks Lennusadama püsiekspositsiooni uuendamisel on KOKO arhitektid ja MOTOR.

25. Oktoober

Eesti Meremuuseumi uus näitus „Kunstnik sadamakail. Friedrich Tammiku kaptenipildid“ Lennusadamas

Alates 15. septembrist on avatud Eesti Meremuuseumi uus näitus Lennusadamas „Kunstnik sadamakail“, mis on pühendatud kaptenipiltide maalijale Friedrich Tammikule.

15. September

Vanemad uudised
Sulge kaart

Kontakt

Tellimused:+372 620 0550 (E–R kl 9–17), v.a. riigipühadel
booking@meremuuseum.ee
Vesilennuki tee 6, Tallinn

Avatud Muuseum avatud T–P 10–18; esmaspäeviti suletud. 23.12 10-17; 24.12, ja 25.12 suletud; 26.12 ja 31.12 10-17

Vaata kaarti