Merekultuuriaasta programm

Merekultuuriaasta 2016

 

Rannikul elavate rahvaste jaoks on meri ajast aega olnud ellujäämise ja elukvaliteedi tagaja. Tänu tema mitmekülgsele praktilisele kasutusväärtusele on merel tänapäevalgi suur majanduslik, aga kindlasti ka kultuuriline roll. Hoolimata poolesajandilisest kultuurilisest ja majanduslikust katkestusest, mille nõukogude aeg meie merendusse ja merekultuuri jättis, ei ole aineline ega vaimne kultuuripärand täielikult hävinud. Et säilinut hoida ja edasi kanda, tuleb esmalt olemasolevat teadvustada ning seejärel ühiselt mõelda, kuidas edasi minna.

Meie kaasajal seostatakse merd eelkõige suve, puhkuse, päikese ja vaba aja veetmise võimalustega. Rannapuhkus ise on aga tegelikult ainult paarisaja aasta vanune traditsioon. Alanud aasta eesmärk on lisaks sellele näidata, et meri on ka meie ajalugu, töö, toit, kultuur, haridus, traditsioonid, uskumused jpm.

 

 2016. aasta on merekultuuri teema-aasta

 

Alanud merekultuuriaasta annab taas põhjuse pöörata end näoga mere poole ja küsida, kas oleme lihtsalt mereäärne rahvas või mererahvas. Merekultuuriaasta eesmärk on väärtustada Eesti mereajalugu ja osutada tähelepanu merega seotud traditsioonidele. Ühendades erinevaid kultuurivaldkondi, koondab käesolev teema-aasta enda alla kõik merekultuuri edasikandvad ettevõtmised ja sündmused, mille seas on nii kontserte, konverentse, arutelusid, festivale, võistlusi kui ka töötubasid.

 

Merekultuuri rikkuse ja paljususe annavad edasi merekultuuriaasta neli temaatilist lainet. Jaanuaris ja veebruaris toome esile pärandi- ja kultuuriteemad. Kevadel, märtsis, aprillis ja mais on fookus mereohutusel ja -haridusel. Suvine laine juunis, juulis ja augustis kutsub kõiki mere äärde ja mere peale aktiivselt puhkama ja vaba aega sisustama. Septembrist kuni novembrini on aeg tõsisemateks aruteludeks Eesti kui mereriigi tuleviku üle.

 

Merekultuuriaastal on võtmeroll inimeste käes ning kultuuriloo kujundamiseks ja edasikandmiseks on ühtviisi vajalikud nii loojad kui osasaajad. Loodame, et alanud aasta toob kõiki sagedamini nii mere äärde kui merele mitte ainult suvel, vaid ka kevadel, sügisel ja talvel.

 

Näoga mere poole

Lae ka alla Merekultuuri logofailid:

Kogu Merekultuuriaasta 2016 programm:

Pärand ja kultuur:

Ohutus ja haridus:

Puhkus ja elamus:

Ressurss ja võimalus: