Viikingid enne viikingeid alates 18.9.2023

2.-9. klassile, tellitav kuni 31.12.2023

Kestus: 2.-4. klass kuni 60 minutit, 5.-6. klass kuni 75 minutit, 7-9. klass kuni 90 minutit

Muuseumitunni eesmärk on tutvuda viikingite temaatikaga üldiselt ning keskenduda Salme leidudele ja nende tähtsusele ajalooteaduses. Külastame ka näitust.

Geograafiat ja ajalugu lõimivas muuseumitunnis antakse ülevaade viikingitest ja nende merereiside põhjustest ja geograafilisest ulatusest, mille käigus tegutseme nii esemete kui ka kaartidega. Lähemalt vaadeldakse näituse „Viikingid enne viikingeid“ temaatikat: Saaremaalt Salmest pärit ajalooliselt erakordset leiumaterjali ja selle leiuga seotud muistseid sündmusi. Praktilise rühmategevuse kaudu tutvutakse ka arheoloogi töövõtetega ning arutletakse, mis on ajaloolised allikad ja kuidas käituda leitud ajalooliste esemetega. Tunni teises pooles tutvuvad õpilased näitusel „Viikingid enne viikingeid“ eksponeeritavaga ja analüüsivad nähtut, leides seoseid ka tänapäevaga. Samuti on õpilastel võimalus end proovile panna aerutamissimulaatoril ja kasutada muid käed-külge eksponaate. Kuna noorem vanusegrupp (2.-4. klass)  pole veel alustatud ajaloo kui aine õppimisega, käsitleme viikingeid ja nende eluolu ning näituse teemat ealiselt sobivalt, lähtudes inimeseõpetuse alateemadest ja märksõnadest: kombed ja käitumisnormid, vägivald ja selle tagajärjed, koostöö ja üksteise abistamise olulisus, Eesti kui kodukoha märkimisväärsed paigad.

Kõik vanused:

 • Õpilane teab, kes olid viikingid, kus elasid ja millega tegelesid nii maal kui merel. 
 • Õpilane võrdleb tänapäeva ja viikingiaega ning toob näiteid, kuidas erines elu umbes 1000 aastat tagasi võrreldes tänapäevaga.  
 • Õpilane teab, kus asub Eestis Salme ja mis on selle koha tähtsus ajaloos.
 • Õpilane tutvub arheoloogi tööga, katsetab arheoloogi töövõtteid ja viib grupiga läbi „väljakaevamise“.
 • Õpilane väärtustab koostööd ja üksteise abistamist, arutleb vägivalla ja selle tagajärgede üle.

5.-9. klass

 • Õpilane mõistab ajalooperioodide klassifitseerimist ja järgnevust.
 • Õpilane oskab nimetada viikingite merereiside põhjuseid ja geograafilisi suundi. 
 • Õpilane vaatab lugu Salme lahingust animatsiooni vormis, analüüsib ja arutleb nähtu üle (fiktsioon vs faktid). 
 •  
 • Õpilane mõistab Salme leidude erakordusust, olulisust viikingiaja alguse määramisel ja on seetõttu kõrge teadusliku väärtusega.
 • Õpilane näitab ja teab Läänemere-äärseid riike, oskab kasutada kontuurkaarti (II kooliaste), kirjeldab lühidalt Euroopa, sh Eesti rannajoont ja veestikku, nimetab ning näitab mõningaid Euroopa ja Eesti suuremaid saari, poolsaari, järvi ning jõgesid (III kooliaste).
 • Enne muuseumitundi võib koolis arutada, kuidas elasid inimesed muistsel ajal, näiteks 1000 aastat tagasi. Millega nad tegelesid? Mis võis neil olemas olla ja mis mitte? Kas inimesed elasid erinevates looduslikes tingimustes samamoodi? Kuidas me seda teame?
 • Pärast muuseumitundi võivad õpilased kirjutada loovtööna jutustuse Salme sündmustes ellujäänud viikingimehe vaatenurgast. Salme arheoloogilistest leidudest lähtudes kirjeldab õpilane kodukohast Rootsist merele minekut, reisi eesmärke, mida kaasa võeti, mis juhtus Salme juures ning sellele järgnenud sündmusi ja tegevust kuni koju tagasi jõudmiseni. Ülesanne lõimib ajalugu ja geograafiateadmisi emakeeleõpetusega.
 • Sügavama huvi korral vaadata Eesti sarja „Salme viikingid“ (2021):

1. osa – mida kujutas endast viikingiaeg; 2. osa – väljakaevamised Salmes; 3. osa – säilmete uurimine ja analüüside tulemused; 4. osa – Salme sündmuse võimalikud teooriad.

Hind: 6 €/õpilane 

Broneeri SIIT

Korralda oma sündmus

Teeme koos sündmuse, millest räägitakse veel kaua!

Vaata lähemalt

Uudised

Mänguväljak on suletud

Seoses Lennusadama naabruses toimuvate ehitustöödega on ajutiselt suletud Lennusadama kõrval olev, perede seas populaarne, lastemänguväljak. Anname jooksvalt teada, kui olukord muutub.

13. Veebruar

Lennusadam suletakse, et avada taas mai 2024

31.12.2023 on Lennusadam avatud viimast päeva. Alates 01.01.2024 on Lennusadam suletud, et läbida uuenduskuur ja taasavada mais 2024.

14. Detsember

Vanemad uudised
Sulge kaart

Kontakt

Tellimused:+372 620 0550 (E–R kl 9–17), v.a. riigipühadel
booking@meremuuseum.ee
Vesilennuki tee 6, Tallinn

Avatud Muuseumilaevad Suur Tõll ja Valvas on avatud R-P kell 10-18. Lennusadama angaar on suletud kuni 2024 mai.

Vaata kaarti