SALAPÄRANE VEEALUNE MAAILM

Lasteaed ja 1.-12. klass
Kestus: kuni 90 minutit

 

2020.aasta 17. oktoobril avab Eesti Meremuuseum Tallinnas Lennusadama angaaris Ameerika Loodusloomuuseumi (American Museum of Natural History) näituse „Tundmatu ookean“ ja sellega koos Eesti Meremuuseumi, TalTech Meresüsteemide Instituudi, Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituudi, Veeteede Ameti ja Eesti Geoloogiateenistuse koostöös valminud näituse “Läänemeri maailmameres”.

Kaks teineteist täiendavat näitust annavad võimaluse kõrvutada omavahel salapärast ookeani ja meie oma Läänemerd – ühte kõige vähem ja teist maailma kõige enam uuritumat. Ääretutest ookeanialadest on läbi uuritud vaid 5–10%.

Muuseumitunnis viiakse õpilased nii ookeani kui ka Läänemere põhja, kus meie kõrval ujuvad elusuuruses animeeritud ookeanihiiglased, sealhulgas sinivaalad, hiigelkalmaarid, suur-valgehaid ja biofluorestseeruvad liigid. Tunni eesmärk on suurendada õpilaste teadlikkust meie elukeskkonnast, millest suure osa moodustab vesi – ookeanid ja mered. Lisaks ookeani uurimisele keskendume Läänemere eripäradele. Välja selgitatakse, mis teeb Läänemerest Läänemere ning kuidas ja miks merd uurida. Saame teada veekogudes olevate pinnavormide, maavarade, elurikkuse ja kultuuripärandi kohta.

Esile tulevad teadlaste uurimisvaldkonnad ja 21. sajandi tehnoloogiad, mille abil uuringuid tehakse. Vastuse saavad mitmed suurte veekogudega seotud saladused, kuna astume teadlaste rolli, tutvudes ise tehnoloogiatega ja viime läbi ühe Läänemere uurimisega seotud katse. Keskendume just suurte veekogude olulisusele ja positiivsetele külgedele.

Teemad: • ookeanid • Läänemeri • tehnoloogia • veekogusid uurivad teadusharud • võõrliigid • ookeani ja Läänemere positiivsed küljed • veealune kultuuripärand

Muuseumitunni sisu ja raskusaste sõltub osalejate vanusest.

Õpitulemused eelkooliealised lapsed kuni 3. klassini:

 • Õpilane teab lihtsamaid mere uurimisviise;
 • teab merd ja ookeane uurivate inimeste ameteid:
 • kirjeldab loodus- ja tehisobjekte erinevate meeltega saadud teabe alusel;
 • toob välja ookeani ja mere põhilised erinevused;
 • oskab nimetada erinevaid ookeanis ja Läänemeres olevaid taime- ja kalaliike;
 • teab, miks on ookean ja Läänemeri meile olulised.

Õpitulemused 4.-6. klassini:

 • Õpilane iseloomustab Läänemerd kui ökosüsteemi;
 • on kursis Läänemere elurikkusega;
 • põhjendab loodusteaduslike teadmiste vajalikkust igapäevaelus;
 • teab, mis teeb Läänemere eriliseks.
 • oskab põhiandmete abil ookeani ja Läänemerd iseloomustada;
 • teab, millised on ookeani ja Läänemere põhja pinnavormid;
 • oskab nimetada maavarasid Läänemeres;
 • akustika – õpilane teab, kuidas heli vees levib.

Õpitulemused 10.-12. klassini:

 • Õpilane tutvub läbi rollimängu mereteadlaste töö ja tulemustega;
 • teadvustab looduse, tehnoloogia ja ühiskonna vastastikuseid seoseid;
 • iseloomustab Läänemerd ja ookeane kui ökosüsteemi;
 • võrdleb loodusliku valiku vorme, nende toimumise tingimusi ja tulemusi;
 • analüüsib ning hindab eri tegurite osa uute liikide tekkes;
 • selgitab bioloogilise mitmekesisuse kaitse olulisust;
 • iseloomustab ookeanilist maakoort.

Muuseumitundi saab tulla alates 17.10.2020.
Näitus “Tundmatu ookean” on avatud kuni 25.04.2021.
Näitus “”Läänemeri maailmameres” on avatud kuni juuni 30.06.2021.
Seetõttu käsitleme tunnis Läänemere kõrval ookeaneid kuni 25.04.2021.
Alates 26.04.2021 – keskendume Läänemerele.

 

Sündmused

Vaata kalendrit

Korralda oma sündmus

Teeme koos sündmuse, millest räägitakse veel kaua!

Vaata lähemalt

Uudised

Muuseum on suletud

Riikliku eriolukorra tõttu on muuseum on suletud 1. maini 2020, kui ei otsustata ennetähtaegset eriolukorra lõpetamist. Ära jäävad või edasi lükkuvad kõik sellele ajaperioodile planeeritud sündmused.

13. Märts

Meremuuseum korraldab rahvusvahelise töötoa

EDASI LÜKATUD 22.-23. aprillini leiab aset workshop “Opportunities in digital exploration of shipwrecks”. Lähemalt räägitakse, milliseid uurimismeetodeid on kasutatud Paksu Margareeta tähteksponaadi koge ja kaasnenud leidude uurimiseks ning millised on võimalikud tulevikutehnoloogiad.

11. Märts

Vanemad uudised
Sulge kaart

Kontakt

Tellimused:+372 620 0550 (E–R kl 9–17), v.a. riigipühadel
info@lennusadam.eu
Vesilennuki tee 6, Tallinn

Avatud MUUSEUM ON SULETUD 1.MAINI

Vaata kaarti