• Teie ostukorv on tühi!

Müügitingimused

Ostuinfo

Eesti Meremuuseumi e-poodi haldab Duchamp OÜ, reg.nr. 12227803; a/a EE802200221054471192.

Meremuuseumi e-poest ostes toimub tasumine pangalingi kaudu Duchamp OÜ arvele. 

Arveldused toimuvad eurodes.

Kauba hind või kauba saadavus võib jooksvalt ja ette teatamata muutuda. Kui ostja on esitanud tellimuse enne vastavate tingimuste muutmist, kehtivad ostjale tellimuse hetkel kehtinud lepingutingimused.

Kui e-poel ei ole võimalik tellimust täita, võetakse ostjaga ühendust ning tagastatakse tasutud summa 14 päeva jooksul tellija pangaarvele.

 

Kauba tagastamine

Tarbijal on õigus 14 päeva jooksul alates kauba kättetoimetamise päevast kaup tagastada ja saada tasutud raha tagasi 30 päeva jooksul (v.a. kauba tagasisaatmise transpordikulu).

Tagastada ei saa kaupasid, mille ümbris on lõhutud või ära visatud. Tagastatav kaup ei tohi olla kasutatud ning see peab olema originaalpakendis.

Originaalpakendi avamine tuleb teha ettevaatlikult, seda kahjustamata. Ainult juhul, kui pakendit ei saa lõhkumata/rikkumata avada, ei vastuta Ostja rikutud pakendi eest.

Tagasimaksmise aeg hakkab kehtima hetkest, kui olete mittesobiva kauba tagastanud müüjale, kes on selle kätte saanud ning üle kontrollinud.

Kauba tagastamiseks tuleb saata e-kiri ja foto tagastatavast kaubast aadressile kauplus@lennusadam.eu ning e-kirjas peab sisalduma järgmine info: ostja nimi, tagastatav kaup, tellimuse number, tagastamise põhjus ning arveldusarve, kuhu raha tagasi kanda.

Tagastamisega seotud otsesed kulud kannab klient.

 

Pretensioonide esitamine

Ostjal on õigus lepingutingimustele mittevastava kauba puhul, mis ei vasta pakutud näidisele või on puudustega, esitada kaebus ning kaup tagastada. Pretensioonide esitamise tähtaeg 2 aastat.

Pretensioon tuleb esitada viivitamatult, kuid mitte hiljem kui kahe kuu jooksul alates kauba puuduse avastamisest. Hilisemate probleemide lihtsamaks lahendamiseks peab tarbija säilitama kindlasti ostudokumendid (arve, leping jne), mis tõendavad, et kaup on ostetud Meremuuseumi e-poest. Ilma müüki tõendava dokumendita võib müüja probleemi lahendamata jätta.

Puudusega kauba korral on tarbijal õigus:

1) Nõuda esmalt kauba tasuta parandamist või selle asendamist uue kaubaga.

2) Nõuda lepingust taganemist, juhul kui:

·         müüjal ei ole võimalik kaupa parandada või asendada,

·         parandamine ebaõnnestub,

·         müüja ei ole kauba puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldanud,

·         kauba parandamise või asendamisega on tarbijale tekitatud põhjendamatuid ebamugavusi.

Müüja ei vastuta kauba puuduste eest järgmistel juhtudel:

·         toote rikke on põhjustanud vale kasutamine või lohakas hooldus; toode on juba avatud või remonditud mitte meie ettevõtte poolt;

·         mehhaaniliste vigastuste korral;

·         rikke on põhjustanud ülepinge, vee- või tulekahju või muud tootjast mittesõltuvad asjaolud;

·         tootel puudub ostutšekk või arve.

E-poest ostetud kaupade või teenustega seotud kaebused tuleb edastad e-posti aadressil: kauplus@lennusadam.eu.

Kauba saab tagastada aadressile Vesilennuki 6, 10133 Tallinn.

 

Muud tingimused

Eesti Meremuuseumi e-pood kasutab Ostja poolt antud isikuandmeid ainult Ostja ostutellimuse täitmiseks. Eesti Meremuuseumi e-pood ei avalda ostude käigus teatavaks saanud informatsiooni kolmandatele osapooltele, v.a. koostööpartneritele tellimuse kohaletoimetamiseks ( Ostja nimi, telefoninumber ja kohaletoimetamise aadress) ja seadusega ettenähtud juhtudel.

Kaupade eest tasumiseks kasutatavate interneti pangalinkide turvalisuse tagab krüpteeritud (andmete teisaldamine salajasele kujule) andmesidekanal, mille käigus puudub kolmandatel isikutel isikuandmetele ja pangarekvisiitidele ligipääs.

Käesolevates tingimustes reguleerimata küsimustes juhinduvad Ostja ja Eesti Meremuuseumi e-pood Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest ning pooltevahelisi suhteid reguleerivatest teistest aktidest.

Käesolevate tingimuste täitmisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui Lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, on nii Ostjal kui Eesti Meremuuseumi e-poel õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või kohtusse.

 

Lisainfo tellimuse kohta

T-R kell 10.00-18.00
telefonil 53052273
e-post: kauplus@lennusadam.eu